Till huvudinnehåll

Status för rekrytering

Här kan du se var i rekryteringsprocessen vi befinner oss när det gäller nedanstående tjänster. När rekryteringen är avslutad offentliggörs det här och på Skolinspektionens officiella anslagstavla.

HR-partner kompetensutveckling till Skolinspektionen i Stockholm
Dnr. 2020:8917
Sista ansökningsdag 2021-01-06
Antal sökande 51
Genomgång av ansökningar pågår Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare som vill arbeta med skolfrågor
Dnr. 2020:9029
Sista ansökningsdag 2021-01-17
Antal sökande 68
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare med erfarenhet från skolan
Dnr. 2020:9030
Sista ansökningsdag 2021-01-17
Antal sökande 85
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Administratör Skolinspektionen i Linköping
Dnr. 2020:9037
Sista ansökningsdag 2021-01-06
Antal sökande 86
Genomgång av ansökningar pågår Pågår
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till tillståndsenheten på Skolinspektionen i Stockholm
Dnr. 2020:8190
Sista ansökningsdag 2021-01-03
Antal sökande 99
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare till Skolinspektionen i Lund
Dnr. 2020:8921
Sista ansökningsdag 2021-01-15
Antal sökande 112
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Utredare med juridisk profil till Skolinspektionen i Linköping
Dnr. 2020:8790
Sista ansökningsdag 2021-01-15
Antal sökande 19
Genomgång av ansökningar pågår  
Intervjuer pågår  
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
HR-partner rekrytering till Skolinspektionen i Stockholm
Dnr. 2020:8551
Sista ansökningsdag 2020-12-10
Antal sökande 73
Genomgång av ansökningar pågår

Klart

Intervjuer pågår Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Kanslichef till Barn- och elevombudet i Stockholm
Dnr. 2020:8290
Sista ansökningsdag 2020-12-05
Antal sökande 2
Genomgång av ansökningar pågår

Klart

Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Malin Norell
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2021-01-12
 
Ekonomiassistent till Skolinspektionen i Stockholm
Dnr. 2020:8185
Sista ansökningsdag 2020-11-27
Antal sökande 266
Genomgång av ansökningar pågår

Klart

Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Diana Soto
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2021-01-14
 
Notariemeriterad jurist till Skolinspektionen i Stockholm
Dnr. 2020:7986
Sista ansökningsdag 2020-11-15
Antal sökande 29
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Emma Bäckman
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan

2020-12-03

 
Jurist till kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd
Dnr. 2020:8056
Sista ansökningsdag 2020-11-22
Antal sökande 38
Genomgång av ansökningar pågår Klart 
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Emelie Skoglund och Erica Underwood
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2021-01-12
 
Utredare till Skolinspektionen i Lund
Dnr. 2020:7902
Sista ansökningsdag 2020-11-22
Antal sökande 58
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Chef för kommunikationssekretariatet till Skolinspektionen
 Dnr. 2020:7478
Sista ansökningsdag 2020-11-27
Antal sökande 65
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Pågår
Tillsatt med sökande  
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  
 
Administratör till Skolinspektionen i Umeå
 Dnr. 2020:7615
Sista ansökningsdag 2020-11-22
Antal sökande 169
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Camilla Johansson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2021-01-14
 
Kvalificerad utredare till Skolinspektionens GD-stab
 Dnr. 2020:7551
Sista ansökningsdag 2020-11-08
Antal sökande 65
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Avbruten rekrytering
Tillsatt med sökande Avbruten rekrytering
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-11-30
 
Teknisk förvaltningsledare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:7535
Sista ansökningsdag 2020-11-08
Antal sökande 45
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Tord Widlund och Bengt Iljin
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2021-01-12
 
Regionadministratör till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:7384
Sista ansökningsdag 2020-11-01
Antal sökande 84
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Avbruten rekrytering
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-11-26
 
Analys- och skrivstark utredare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:7070
Sista ansökningsdag 2020-10-27
Antal sökande 98
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Christina Björkenvall Starrost och Catharina Wingårdh
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2021-01-12
 
Notariemeriterad jurist till BEO
 Dnr. 2020:6490
Sista ansökningsdag 2020-10-11
Antal sökande 42
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Niklas Elmér och Ana Olsson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-11-12
 
Jurist till Skolinspektionens rättsenhet
 Dnr. 2020:6194
Sista ansökningsdag 2020-09-30
Antal sökande 52
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Sofia Fjelland Witting
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-11-09
 
Administrativ handläggare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:5753
Sista ansökningsdag 2020-09-02
Antal sökande 275
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Annika Lindroth
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-10-22
 
Utredare med statsvetenskaplig inriktning till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:5484
Sista ansökningsdag 2020-08-26
Antal sökande 88
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Christina Nyström
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-10-14
 
Utredare med pedagogisk inriktning till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:5485
Sista ansökningsdag 2020-08-26
Antal sökande 107
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår

Klart

Tillsatt med sökande Sara Carlsson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-10-14
 
Utredare med juridisk inriktning till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:5486
Sista ansökningsdag 2020-08-26
Antal sökande  39
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Diana Inal
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-11-13
 
Utredare till Skolinspektionen i Linköping
 Dnr. 2020:5408
Sista ansökningsdag 2020-08-31
Antal sökande 139
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Maria Mowitz, Sara Algulin och Therése Tunek
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-10-28
 
Verksamhetscontroller till nybildad stab i region Söder
 Dnr. 2020:5429
Sista ansökningsdag 2020-08-28
Antal sökande  59
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Marie Andersson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-09-28
 
GD-sekreterare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:5418
Sista ansökningsdag 2020-08-17
Antal sökande 101
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Eleonor Wessman
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-10-21
 
Utredare till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 2020:5045
Sista ansökningsdag 2020-08-23
Antal sökande 199
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Tomas Karlsson, Cecilia Halldén och Christina Aro Östgren
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-11-11
 
Administratör till kansliet för Skolväsendets överklagandenämnd
 Dnr. 2020:5425
Sista ansökningsdag 2020-08-16
Antal sökande 174
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Jenny Törnqvist
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-09-15
 
Verksamhetscontroller till nybildad stab i region Söder
 Dnr. 2020:4372
Sista ansökningsdag 2020-06-14
Antal sökande  27
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Avbruten rekrytering
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-08-07
 
 Notariemeriterad jurist till BEO
 Dnr. 2020:3580
Sista ansökningsdag 2020-04-27
Antal sökande  22
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande Sofi Runnman Bäckström, Märta Landegren Lesaque, Camilla Blacker Wallinsson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-08-06
 
 Jurist till ÖKN
 Dnr. 2020:2240
Sista ansökningsdag 2020-03-29
Antal sökande  33
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande David Björfeldt, Ana Hassanyni
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-08-10
 
 Utredare till Skolinspektionen i Umeå
 Dnr. 2020:3269
Sista ansökningsdag 2020-05-05
Antal sökande  148
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Hilda Vidmark
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-17
 
 Rekryteringsassistent till Skolinspektionen, visstidsanställning
 Dnr. 2020:4589
Sista ansökningsdag  2020-06-09
Antal sökande  67
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Frida Hamark
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-06
 
 Kvalificerad ekonom till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:3504
Sista ansökningsdag 2020-05-11
Antal sökande  28
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Anna Finnstam
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-07
 
 Lokalansvarig till Skolinspektionen
 Dnr. 2020:3819
Sista ansökningsdag 2020-05-17
Antal sökande  60
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Thomas Sahlin
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-11
 
Analys- och skrivstark utredare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:3857
Sista ansökningsdag 2020-05-19
Antal sökande  104
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Elina Ekberg och Ulrika Rosengren
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-06
 
Utredare till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 2020:2914
Sista ansökningsdag 2020-04-15
Antal sökande  158
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Matilda Hazard, Lena Knutsson, Eva Hansson och Carola Nal
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-13
 
Utredare till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 2020:2915
Sista ansökningsdag 2020-04-17
Antal sökande  167
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Kaiwan Adl Zarabi och Mimmi Delsing
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-13
 
Utredare med juridisk inriktning till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 2020:2925
Sista ansökningsdag 2020-05-01
Antal sökande  37
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Alice Odéen och Fia Lindblom
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-07
 
Jurist till ÖKN i Stockholm
 Dnr. 2020:3897
Sista ansökningsdag 2020-05-17
Antal sökande  16
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Emelie Skoglund
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-10
 
Jurist till ÖKN i Stockholm
 Dnr. 2020:2239
Sista ansökningsdag 2020-03-29
Antal sökande  33
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Lisa Ljunggren och Niklas Beijar Johansson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-07
 
Kvalificerad jurist till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:1597
Sista ansökningsdag 2020-03-01
Antal sökande  30
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Anders Gullberg och Sara Smeds
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-04-08
 
Administratör med paralegal erfarenhet till BEO i Stockholm
 Dnr. 2020:2296
Sista ansökningsdag 2020-03-26
Antal sökande  25
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Avbruten rekrytering
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-10
 
 Utredare till Skolinspektionen i Lund
 Dnr. 2020:1481
Sista ansökningsdag 2020-02-23
Antal sökande  163
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  klart
Tillsatt med sökande  Anna Ponnert, Joakim Olofsson, David Carvajal, Johan Bohman, Fay Skenteri Ekstrand
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-05-19
 
Utredare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:2196
Sista ansökningsdag 2020-03-15
Antal sökande  92
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår Klart
Tillsatt med sökande  Sara Lidegran, Ylva Tillquist och Anna Lindqvist
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-12
 
Utredare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:2198
Sista ansökningsdag 2020-03-22
Antal sökande  24
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Helena Lund Lönnvik och Charlotte Rosengren
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-10
 
Utredare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:2195
Sista ansökningsdag 2020-03-15
Antal sökande  56
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Clara Sjösten, Marta Rivelis och Anna Svensson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-12
 
Utredare till Skolinspektionen i Linköping
 Dnr. 2020:2027
Sista ansökningsdag 2020-03-11
Antal sökande  93
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Albin Hultman och Christoffer Martinelle
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-06-01
 
Jurist till Skolinspektionen i Umeå
 Dnr. 2020:1833
Sista ansökningsdag 2020-03-20
Antal sökande  25
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Paula Arvidsson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-08-17
 
Regionschef till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:1836
Sista ansökningsdag 2020-03-10
Antal sökande  69
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Agneta Broberg
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-05-19
 
Arkivarie till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:2096
Sista ansökningsdag 2020-03-08
Antal sökande  17
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Nofa Malla-Mohammed
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-04-08
 
Jurist till Skolinspektionens rättsenhet i Stockholm
 Dnr. 2019:7208
Sista ansökningsdag 2020-01-28
Antal sökande  79
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Erica Ström
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-03-13
 
Verksamhetscontroller till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:9699
Sista ansökningsdag 2019-12-29
Antal sökande  16
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Susanne Tham
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-02-06
 
Utredare med juridisk inriktning till Skolinspektionen i Göteborg
 Dnr. 2020:81
Sista ansökningsdag 2020-01-21
Antal sökande  54
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Anna Hultgren och Kajsa Åkesson
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-03-06
 
Förvaltningsledare inom IT till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:10496
Sista ansökningsdag 2020-01-13
Antal sökande  55
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Jenny Linestorm
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-02-06
 
Lokalansvarig (Facility Manager) till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2019:10495
Sista ansökningsdag 2020-01-13
Antal sökande  52
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Avbruten rekrytering
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-03-06
 
Administrativ handläggare till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:474
Sista ansökningsdag 2020-01-26
Antal sökande  146
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Avbruten rekrytering
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan 2020-08-13 
 
Chefsjurist till Skolinspektionen i Stockholm
 Dnr. 2020:459
Sista ansökningsdag 2020-02-17
Antal sökande 13
Genomgång av ansökningar pågår Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Klara Cederlund
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-05-04
 
Utredare till Skolinspektionens tillståndsprövning i Stockholm
 Dnr. 2019:10398
Sista ansökningsdag 2020-01-12
Antal sökande  61
Genomgång av ansökningar pågår  Klart
Intervjuer pågår  Klart
Tillsatt med sökande  Johanna Wallfors och Hugo Fiévet
Beslut anslaget på hemsidan och anslagstavlan  2020-03-23
 
Senast uppdaterad: 16 juli 2020