Till huvudinnehåll

Färdighetsprov

Vissa profilklasser kräver särskilda färdigheter i profilämnet. Kravet kan finnas i ämnena bild, musik eller idrott och hälsa. Dessa färdigheter kan testas i ett färdighetsprov som kan användas från och med årskurs 7. Om huvudmannen har ansökt om godkännande får färdighetsprov användas från årskurs 4.

Ansökan

Ansök om att använda färdighetsprov i Mina sidor.

Du som huvudman kan ansöka om att använda färdighetsprov från årskurs 4. Endast behörig firmatecknare för huvudmannen eller ombud som fått bemyndigande från huvudmannen kan underteckna ansökan. 

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan.

Färdighetsprov kan bara användas som:

  • Villkor för antagning till en viss skolenhet eller elevgrupp.
  • Grund för urval till en viss skolenhet eller elevgrupp när det finns fler sökande än platser.
  • Villkor för fortsatt utbildning vid en viss skolenhet eller elevgrupp.

När färdighetsprov används som grund för urval till en viss skolenhet får ingen annan urvalsgrund tillämpas.

Senast uppdaterad: 25 juni 2024