Till huvudinnehåll

Statistik

Här hittar du Skolinspektionens senast publicerade statistik. Här får du även allmän information om statistiken och uppgifter om hur ofta den uppdateras.

Statistik om planerad och riktad tillsyn

Här hittar du vår statistik över de brister som vi har påpekat under den planerade och riktade tillsynen.

Statistik om planerad kvalitetsgranskning

Här hittar du vår statistik om planerad kvalitetsgranskning där vi har bedömt kvaliteten inom fyra centrala områden.

Statistik över tillstånd fristående skolor

Här hittar du vår statistik som rör ansökningar och beslut om att starta ny eller bygga ut befintlig fristående skola.

Etableringskontroll av fristående skolor

Här hittar du vår statistik för etableringskontroller av fristående skolor.

Statistik över viten

Här hittar du statistik över våra beslut om vitesförelägganden.

Anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd (LAN)

LAN har till uppgift att pröva ärenden om varningar och återkallande av lärarlegitimationer. Här hittar du den senaste statistiken över LAN-ärenden.

Statistik om jämställdhet

Här hittar du statistik från några av de iakttagelser vi har gjort när det gäller skillnader mellan pojkar och flickor i skolan.

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar vi brukar få om statistiken.