Till huvudinnehåll

Pressmeddelanden

2024-02-20: Skolinspektionen återkallar tillståndet för Arenaskolan i Örebro

2024-02-20: Skolinspektionen återkallar tillståndet för Arena Academy i Stockholm och i Göteborg

2023-12-14: Skolinspektionen återkallar tillståndet för TAU Learning Aktiebolag

2023-11-30: Otillräcklig kvalitet på förskolor i socioekonomiskt svagare områden

2023-11-28: Skolinspektionen återkallar tillståndet för Cordoba International School

2023-11-23: Kvalitetsbrister i undervisningen för elever med neuropsykiatriska svårigheter

2023-10-27:Stora brister i yrkesförarutbildningen

2023-10-04: Sämre förutsättningar för elever i kommuner med lägre utbildningsnivå

2023-07-03: Skolinspektionen återkallar tillståndet för Thoren Business School Solna och för el- & energiprogrammet på Thoren Innovation School Malmö

2023-06-08: Kvalitetsbrister inom betygsättningen på gymnasieskolor

2023-05-25: Viktigt att elever på sfi får öva på att prata svenska

2023-05-10: Skolinspektionen återkallar tillståndet för Studemaskolan

2023-05-09: Skolor behöver bli bättre på att förebygga kränkningar på nätet

2023-03-23: Debattsvar: Skolinspektionen bedömer skolor, inte elever

2023-03-16: Skolinspektionens årsrapport 2022– många skolor uppfyller inte lagens krav

2023-02-02: Skolor saknar övergripande arbete med hållbar utveckling

2022-12-05: Moderna språk värderas lägre än andra ämnen

2022-11-28: Grupptryck och könsskillnader hämmar samtal om kontroversiella frågor i skolan

2022-11-22: Elever som ligger långt fram får för lite stimulans

2022-10-24: Skolor brister i sitt läsfrämjande arbete

2022-10-19: Undervisningen brister i många Waldorfskolor

2022-06-28: Skolinspektionen i Almedalen 2022

2022-05-05: Skolinspektionen återkallar tillståndet för Imanskolan

2022-05-05: Skolinspektionen återkallar tillståndet för Framstegsskolan

2022-03-17: Skolinspektionen återkallar tillståndet för Stiftelsen för Bildning i Sverige

2022-03-17: Skolinspektionen återkallar tillståndet för Edinit AB

2022-02-02: Brister i fristående skolors mottagande och urval av nya elever

2021-12-07: Skillnader mellan pojkar och flickors möjligheter till framtida studier

2021-12-02: Skolinspektionen stänger Kunskapsljuset

2021-12-01: Fjärr- och distansundervisningen har påverkat elevers kunskapsutveckling

2021-11-24: Få ansöker om att starta fristående skola i landsbygdskommuner

2021-11-10: Kommuner saknar kunskap om varför elever avbryter studier på Komvux

2021-10-27: Skolinspektionen stänger Römosseskolan

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022