Till huvudinnehåll

Skolinspektionen stänger Kunskapsljuset

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Föreningen Al-Noor Al-Islamia, som idag driver en skola i Norrköping. Återkallandet görs på grund av bristande insikt och lämplighet i ägar- och ledningskretsen.

Publicerat: 2021-12-02

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen Föreningen Al-Noor Al-Islamia inte får driva skolan Kunskapsljuset samt fritidshemmet vidare. Beslutet gäller från och med 7 januari 2022.

Skolinspektionen har sedan år 2019 uppdrag att med stöd i skollagen genomföra prövning av ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar för att driva en skola.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet för Föreningen Al-Noor Al-Islamia är att myndigheten bedömt att samtliga personer i styrelsen är olämpliga som ansvariga för en skolverksamhet samt att det inom ägar- och ledningskretsen saknas insikt i relevanta föreskrifter som gäller för verksamheten.

Skolinspektionens bedömning att personerna i styrelsen är olämpliga grundar sig främst på att det under de senaste åren förekommit allvarlig misskötsamhet när det gäller föreningens ekonomiska redovisning.

Skolinspektionens bedömning att styrelsen saknar tillräcklig kunskap om skolförfattningarna grundar sig bland annat på att det funnits omfattande och återkommande brister i föreningens skolverksamhet. Det har till exempel handlat om brister i stöd till elever, bedömning och betygssättning och garanterad undervisningstid.

Eleverna måste byta skola
När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas

Föreningen Al-Noor Al-Islamia har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Här kan du ladda ner beslutet

För information:

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022