Till huvudinnehåll

Riktad tillsyn

Skolinspektionen tar emot en stor mängd uppgifter om missförhållanden i skolor och utbildningsverksamheter varje år. En del av dessa leder till att vi startar en riktad tillsyn.

Under 2023 fattades 963 beslut inom riktad tillsyn

Under 2023 fattades totalt 963 beslut inom riktad tillsyn. Av dessa rörde 373 riktad tillsyn - generell och 590 riktad tillsyn - individ. De allra flesta besluten rörde grundskolan. I strax under hälften av besluten konstaterade Skolinspektionen brister. 

Statistik om riktad tillsyn

Om missförhållandet gäller en skola eller huvudmans arbete på systemnivå kan en riktad tillsyn - generell startas. Gäller missförhållandet en enskild elev kan en riktad tillsyn - individ påbörjas. Riktad tillsyn genomförs vanligtvis inom ett eller ett par områden. Vilka dessa är avgörs från fall till fall. På det sättet blir varje tillsyn unik.

Den riktade tillsynen omfattar från och med 2023 såväl riktad tillsyn i individärenden som riktad tillsyn på generell nivå. Tidigare genomfördes tillsyn utifrån individärenden och riktad tillsyn.

Viktigt att tänka på när det gäller statistiken

  • Statistiken för den riktade tillsynen är inte baserad på ett slumpmässigt urval och kan därför inte generaliseras till att gälla alla skolor och verksamheter i riket.
  • De brister som presenteras i statistiken är de som påträffades vid tiden för tillsynen. Tillsynen ska fungera som underlag för skolors utvecklings- och förbättringsarbete och syftet med tillsynen är att bristerna ska åtgärdas.
  • Resultatet av tillsynen bör inte jämföras mellan olika år eftersom modellen för tillsyn kontinuerligt utvecklas och anpassas till nya förutsättningar, till exempel lagändringar.

Om riktad tillsyn

Här kan du läsa mer om hur en inspektion går till och vad vi tittar på och bedömer inom riktad tillsyn.

Inspektion - steg för steg
Om riktad tillsyn

Förändrad hantering av inkomna signaler

Skolinspektionen har förändrat sin hantering av inkomna uppgifter om missförhållanden, vilket kan du läsa mer om här: 

Skolinspektionens tillsyn ska göra skillnad för så många elever som möjligt

Senast uppdaterad: 10 juni 2024