Till huvudinnehåll

Diariet

Diariet är en förteckning över alla ärenden som Skolinspektionen och Barn- och elevombudet hanterar. Du kan själv söka i vårt diarium och begära att få ta del av allmänna handlingar.

Information om diariet

Skolinspektionen fick en ny arkivserie från och med 2019 och i och med det finns det nu två serier att söka i. Serien som heter ”Skolinspektionen” har ärenden som registrerades fram till sista december 2018, och ”Skolinspektionen 2019-01-01” har ärenden som registrerades efter första januari 2019.

Du kan välja mellan de två serierna, eller välja att söka i båda samtidigt.

Om det uppstår problem vid sökningen i diariet ber vi dig kontakta vår registratur. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Tillståndsärenden

Mejla oss på tillstand@skolinspektionen.se om skolor som sökte tillstånd innan 2009.

Ta del av allmänna handlingar

Du kan alltid begära att få ta del av allmänna handlingar. Då bör du kontakta vår registratur. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Känsliga personuppgifter

Vi skickar inga handlingar som innehåller känsliga personuppgifter med e-post.

Avgifter

Skolinspektionen tar ut en avgift för kopior på begärda handlingar. Det spelar ingen roll om handlingen lämnas ut som papperskopia eller via mejl.

Så här mycket kostar kopiorna

1-9 sidor: Ingen kostnad.
Den tionde sidan: 50 kronor.
Varje sida därutöver: 2 kronor.

Om handlingarna skickas via post och brevet väger mer än 20 gram tillkommer portokostnad.

Glöm inte ange fakturaadress!

Det går enklare och fortare för dig att få ut handlingarna om du anger din fakturaadress direkt i mejlet. 

Kontakta registraturen

E-post
Om du har frågor om diariet, eller om du vill ta del av allmänna handlingar kan du mejla vår registratur:
skolinspektionen@skolinspektionen.se

Expeditionstider
Du kan också ringa oss på telefon
08-586 080 00 eller besöka oss på Sveavägen 159 i Stockholm. Registraturen har följande expeditionstider: 9.00-11.00 vardagar.

Senast uppdaterad: 29 maj 2024