Till huvudinnehåll
En lärare står och undervisar en mellanstadieklass i ett klassrum

Under inspektion

En inspektion kan gå till på olika sätt och vi väljer form och metod beroende på vad vi ska utreda.

Inspektionen kan antingen ske strikt utifrån lagen och det som måste uppfyllas eller utifrån ytterligare förbättring av verksamheten. Ibland sker utredningen enbart skriftligt och ibland kommer vi även på besök eller genomför digitala intervjuer.

Så går skolbesök till

Ett skolbesök inleds med att skolans personal och eventuella elevrepresentanter informeras om vad som kommer att hända under besöket. Därefter sker vanligtvis lektionsobservationer, intervjuer med elever, lärare, elevhälsan och rektor. I vissa fall sker inga lektionsobservationer och vissa fall sker intervjuer med annan personal. Planeringen av inspektionen stäms av med rektorn innan besöket. Ett besök tar i vanliga fall två dagar och genomförs av två utredare, men även här kan det ske på lite olika sätt beroende till exempel på hur stor skolan är.

Senast uppdaterad: 22 september 2020