Till huvudinnehåll

Stödmaterial till kommuner – ägar- och ledningsprövning

Det här stödmaterialet utgör ett hjälpmedel för kommuner vid ägar- och ledningsprövning.

Hur stödet kan användas

Stödet innehåller information så som när en ägar- och ledningsprövning kan göras, hur en sådan prövning kan gå till samt vägledning för hur insikt och lämplighet kan bedömas. Stödet har ett extra fokus på de nya bestämmelserna från 2023 för fristående förskolor och fritidshem, bland annat kring lämplighetsprövning vad gäller juridisk person och demokrativillkor.

Observera att stödet inte är en riktlinje för hur en kommun måste arbeta med ägar- och ledningsprövning. Istället ska materialet ses som en vägledning och en källa till information vid sådana prövningar. Det kan även utgöra ett stöd för kommunerna när de ska utarbetar sina egna rutiner för ägar- och ledningsprövning.

Skolinspektionen har fått i uppdrag från regeringen att utarbeta ett stödmaterial för kommunernas ägar- och ledningsprövning.

 

Ägar- och ledningsprövning - stödets omfattning

Information om stödets omfattning och om de ändringar i skollagen för enskilda huvudmän som driver skolverksamhet, förskolor och fritidshem som trädde i kraft 2023.

Allmänt om prövningen

Information om bevisbördan vid en utredning, vilka befogenheter kommunen har, när en ägar- och ledningsprövning ska göras med mera.

Vem/vilka omfattas av ägar- och ledningsprövningen?

Information om att fastställa ägar-och ledningskretsen, olika associationsformer, bulvanförhållande, utländska medborgare i ägar- och ledningskretsen med mera.

Bedöma insikt

Information om vad kretsen ska ha insikt i, bedöma insikt, exempelbeslut från Skolinspektionen med mera.

Bedöma lämplighet

Information om den juridiska personen, olämplighet på grund av brottslighet, ekonomisk misskötsamhet, demokrativillkor, exempelbeslut från Skolinspektionen med mera.

Beslut och val av ingripande

Information om att en ägar- och ledningsprövning är i sig tillräcklig för att i ett beslut konstatera en brist och de olika ingripanden som en kommun kan besluta om.