Till huvudinnehåll

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Edinit AB

Skolinspektionen har beslutat att återkalla alla godkännanden för Edinit AB, som idag driver två gymnasieskolor i Stockholm och Göteborg. Återkallandet görs på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen.

Publlicerat: 2022-03-17 

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen Edinit AB inte får driva gymnasieskolan International IT College of Sweden i Stockholms kommun och International It College of Sweden i Göteborgs kommun. Beslutet gäller från och med 30 juni 2022.

Skolinspektionen har sedan år 2019 i uppdrag att med stöd i skollagen genomföra prövning av ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar för att driva en skola.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet för Edinit AB är att myndigheten bedömt att flera personer i ägarkretsen är olämpliga att bedriva skolverksamhet.

Skolinspektionens bedömning att personerna i ägarkretsen är olämpliga grundar sig främst på bristande vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna och ekonomisk misskötsamhet, bristande laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse.

Eleverna måste byta skola

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas

Edinit AB har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Ladda ner beslutet

För information kontakta

Presstjänsten: 08-586 080 60  

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022