Till huvudinnehåll
lärarbristen

Skolinspektionens dag 2023

Här kan du ta del av några av passen som genomfördes under Skolinspektionens dag 2023 under temat för en ”Skola med hög kvalitet – för alla elever i hela landet”.

agnes gidlund

Dagens sidekick var Skolinspektionens pressansvarig Agnes Gidlund som tog hand om inkommande frågor och presenterade undersökningar från Mentimenter.     

Helen Ängmo

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo inledde dagen och pratade om vikten av en skola med hög kvalitet i hela landet.

Gunnar Wetterberg

Historikern Gunnar Wetterberg gav historiska perspektiv på dagens skola och bildning i Sverige.

Samuel Sundvall

Samuel Sundvall, doktorand i historia, Umeå universitet, presenterade demografiska perspektiv på dagens skola. Hur ser skillnader i utbildningsnivå mellan större och mindre orter och hur detta har förändrats över tid?

Caroline Engskar

Utredaren Caroline Engskär presenterade Skolinspektionens iakttagelser från rapporten "Skolor i kommuner med låg utbildningsnivå" tillsammans med Linda Wennler.

Linda Wennler

Utredaren Linda Wennler presenterade Skolinspektionens iakttagelser från rapporten "Skolor i kommuner med låg utbildningsnivå" tillsammans med Caroline Engskär.

Ulrika Rosengren

Utredare Ulrika Rosengren presenterade Skolinspektionens samlade erfarenheter om kompetensförsörjningen.

lärarbristen

Lee Gleichmann, undervisningsråd Skolverket, Emil Bertilsson, universitetslektor i utbildningssociologi Uppsala universitet och Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen samtalade om lärarbristen och hur man kan attrahera och behålla behöriga lärare. 

Martin Snickars

Martin Snickars, Barn- och utbildningschef, Hultsfreds kommun gav exempel på hur kommunen jobbar för att öka lärarbehörigheten i kommunens skolor, bland annat genom en kompetensfond.

Mats Linde

Mats Linde, Skolchef, Kalmar kommun gav några exempel på hur de arbetar för att förbättra och bibehålla den höga lärarbehörigheten kommunen har. Några exempel är renodling av lärartjänster, och att använda sig av kompletterande kompetenser.

anneli jordahl

Samtal med författaren Anneli Jordahl om vad som händer när man utbildar sig och byter miljö, när man hamnar i andra kretsar och familjens reaktioner.

forskarsamtal

Monica Johansson, docent i pedagogik, Göteborgs universitet och Johanna Mellén, lektor, Högskolan Borås samtalade om platsen som både möjlighet och utmaning för elevers pågående och vidare utbildning. 

Camilla Andersson

Camilla Andersson, Rektor, Smedbergsskolan 4-9, Vansbro Kommun var en av de skolor som ingått i Skolinspektionens granskning. Hon gav exempel på vad de ska göra för att motivera och stödja eleverna till lyckade vägval.

Pontus Andersson

Pontus Andersson, Rektor, Bergby rektorsområde, Gävle gav exempel på hur de arbetar med integrerad vägledning och hur de bland annat nått ökad motivation och bredare val till gymnasiet.

Embla Persson

Hur kan vi motivera och stödja elever till lyckade vägval? Embla Persson, ordförande för Sveriges elevkårer gav ett elevperspektiv på frågan.

Vinjett Skolinspektionens dag 2023

Generaldirektör Helén Ängmo inleder

Vilken betydelse har geografiska perspektiv för elevernas framtid?

Samtal om lärarbristen

Senast uppdaterad: 14 december 2023