Till huvudinnehåll

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Båktorp AB

Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet att bedriva skola för Båktorp AB huvudman för Båktorp skola i Nyköping. Återkallandet görs på grund av återkommande allvarliga brister som huvudmannen inte förmått rätta till.

Skolinspektionens beslut innebär att alla tillstånd för Båktorp AB att bedriva utbildning för årskurs 7-9 i grundskolan upphör. Återkallandet gäller från och med den 20 juni 2024.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar tillståndet för Båktorp AB är att det föreligger återkommande allvarliga och omfattande brister i utbildningen. Bristerna består bland annat i att undervisningen inte bedrivs av lärare, att eleverna inte får undervisning i den omfattning och med det innehåll som de har rätt till i flertalet ämnen. Det har även konstaterats brister när det gäller att utreda elevers frånvaro och behov av särskilt stöd samt i beslut om åtgärdsprogram och anpassad studiegång.

Eleverna måste byta skola

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola.

Beslutet kan överklagas

Båktorp AB har möjlighet att överklaga Skolinspektionens beslut. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Här kan du ladda ner beslutet

För mer information kontakta:

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 27 februari 2024