Till huvudinnehåll

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Cordoba International School

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för ALM Education AB, som idag driver Cordoba International School i Stockholm. Återkallandet görs på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen.

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen ALM Education AB inte får driva skolan vidare. Genom återkallandet upphör alla godkännanden för ALM Education AB att bedriva förskoleklass, grundskola årskurs 1-9 och fritidshem. Beslutet gäller från och med 8 januari 2024.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet för ALM Education AB är att det finns allvarliga brister som rör huvudmannens ägar- och ledningskrets. Skolinspektionen bedömer att huvudmannen och ägar- och ledningskretsen är olämplig att bedriva skolverksamhet.  

Eleverna måste byta skola

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas

ALM Education AB har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Här kan du ladda ner beslutet

För information:

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 28 november 2023