Till huvudinnehåll

Få ansöker om att starta fristående skola i landsbygdskommuner

Ansökningarna för att starta fristående skola i Sverige rör främst skolor i storstäder och storstadsnära kommuner. Flest godkända tillstånd finns i eller i närheten av Stockholm. Endast ett fåtal rör skolor som är belägna i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner.

Publicerat: 2021-11-24

Skolinspektionen i år fått in 223 ansökningar om utökning och nyetablering av fristående skolor. Av dessa har 107 ansökningar godkänts. 52 stycken handlar om nyetablering och 55 om utökning av befintlig verksamhet.

Mer än varannan ansökan rör skolor i storstäder och storstadsnära kommuner. Flest godkända tillstånd finns i eller i närheten av Stockholm. Endast ett fåtal rör skolor som är belägna i mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. Majoriteten av ansökningarna är från huvudmän som driver aktiebolag.

Totalt 75 ansökningar har fått avslag. Den vanligaste grunden för avslag både vid ansökan om utökning och nyetablering var elevprognos och ekonomiska förutsättningar. Åtta ansökningar har fått avslag i ägar- och ledningsprövning. Alla åtta har fått avslag då Skolinspektionen bedömt att det saknas insikt och två ansökningar har även fått avslag då myndigheten bedömt att de sökande inte är lämpliga att bedriva skolverksamhet då vi inte fått in tillräckligt underlag gällande den sökande.

Skolinspektionen bedömer ansökningar utifrån kraven i skollagen samt övriga lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för den aktuella skolformen.

- Det vi tittar på när vi gör vår bedömning är bland annat innehållet i ansökan och att den som godkänns ska anses ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen, kommunernas yttranden, ekonomiska förutsättningar och om vi har tidigare beslut gällande den sökande. Från och med 2019 genomför vi även en ägar- och ledningsprövning. Prövningen omfattar krav på erfarenhet och insikt i de förskrifter som gäller för skolverksamhet samt lämplighet att bedriva denna, uppger Carin Clevesjö.

Ansökningarna för att starta internationella skolor fördubblats 2021 jämfört med förra året. En och samma aktör står bakom majoriteten av ansökningarna. Skolinspektionen har godkänt två av 33 ansökningar. Att ansöka om att starta internationell skola är kostnadsfritt och de omfattas inte heller av ägar- och ledningsprövning.

Här kan du läsa rapporten

”Beslut om ansökningar att starta eller utöka fristående skola”

För mer information kontakta

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022