Till huvudinnehåll

Skolinspektionen stänger Römosseskolan

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Föreningen Framstegsskolan i Göteborg, som idag driver tre skolor i Göteborg. Återkallandet görs på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen.

Publicerat: 2021-10-27

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen Föreningen Framstegsskolan i Göteborg inte får driva skolorna Römosseskolan, Lilla Römosseskolan, Römosseskolan Agnesberg vidare. Och att de förlorar tillståndet för Römosseskolan Borås som idag inte är i drift. Beslutet gäller från och med 19 november 2021.

Skolinspektionen har sedan år 2019 uppdrag att med stöd i skollagen genomföra prövning av ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar för att driva en skola.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet för Föreningen Framstegsskolan i Göteborg är att myndigheten bedömt att fyra av de fem styrelseledamöterna i Föreningen är olämpliga att fortsatt bedriva skolverksamhet.

Olämpligheten hos styrelseledamöterna består framförallt i att de under perioden 2017-2021, då de alla suttit i styrelsen hela eller delar av perioden, inte tagit sitt ansvar för att se till att Föreningens ekonomi sköts på ett betryggande sätt och att de inte heller i övrigt utövat tillräcklig tillsyn och kontroll över Föreningens verksamhet.

Eleverna måste byta skola

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas

Föreningen Framstegsskolan i Göteborg har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Här kan du läsa beslutet

För mer information

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022