Till huvudinnehåll

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Arenaskolan i Örebro

Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet att bedriva skola för Humanus Jobb Syd AB, som idag driver grundskolan Arenaskolan i Örebro. Återkallandet görs på grund av bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen och hos huvudmannen.

Skolinspektionens beslut innebär att alla tillstånd för Humanus Jobb Syd AB att bedriva förskoleklass, grundskola årskurserna 1-2 och fritidshem upphör. Beslutet gäller från och med 29 mars 2024.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar tillståndet för Humanus Jobb Syd AB är att det finns allvarliga brister som rör både huvudmannen och huvudmannens ägar- och ledningskrets. Bristerna består i att de i låtit personer, som Skolinspektionen och Säkerhetspolisen i tidigare beslut bedömt olämpliga, arbeta i elevnära och ledande positioner i skolverksamheterna. De har även förhållit sig passiva till den risk detta har inneburit för eleverna. Huvudmannen och ägar- och ledningskretsen är därmed olämplig att bedriva skolverksamhet.  

Skolinspektionen återkallade den 10 juni 2021 godkännandet för Al-Azhar Stiftelsen i Örebro att bedriva Al-Azharskolorna i Vivalla och Mellringe. Humanus Jobb Syd AB ansökte om att bli godkänd som huvudman den 16 juli 2021. Skolinspektionen avslog ansökan den 10 november 2021 och Humanus Jobb Syd AB överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Stockholm beslutade den 24 januari 2022 upphäva det överklagade beslutet och att godkänna Humanus Jobb Syd AB som huvudman. 

Skolinspektionen inledde i december 2023 en ägar- och ledningsprövning avseende Humanus Jobb Syd AB och har i och med detta beslutat att återkalla tillståndet att bedriva skola.

Skolinspektionen har idag även återkallat tillståndet att bedriva gymnasieskola för Edinit AB, som ingår i samma koncern.

Eleverna måste byta skola

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas

Humanus Jobb Syd AB har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Här kan du ladda ner beslutet

För mer information kontakta

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 20 februari 2024