Till huvudinnehåll

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Imanskolan

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Stiftelsen Imanskolan, som idag driver Imanskolan i Uppsala. Återkallandet görs på grund av bristande lämplighet i ledningskretsen.

Publicerat: 2022-05-05

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen Stiftelsen Imanskolan inte får driva skolan vidare. Beslutet gäller från och med 15 augusti 2022.

Beslutet grundar sig på de lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet 2018/2019. De innebär att Skolinspektionen ska pröva ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar för att driva en skola.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet för Stiftelsen Imanskolan är att det finns allvarliga brister som rör huvudmannens ledningskrets. Skolinspektionen bedömer att ledningskretsen är olämplig att bedriva skolverksamhet.  

Eleverna måste byta skola

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas

Stiftelsen Imanskolan har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Här kan du ladda ner beslutet

För information kontakta

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022