Till huvudinnehåll

Skolinspektionen återkallar tillståndet för TAU Learning Aktiebolag

Skolinspektionen har beslutat att återkalla tillståndet att bedriva skola för TAU Learning Aktiebolag, som driver TAU Hantverksskola Gymnasium i Malmö. Återkallandet görs på grund av återkommande allvarliga brister som huvudmannen inte förmått rätta till.

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen TAU Learning Aktiebolag inte får driva skola. Återkallandet gäller från och med 7 januari 2024.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar tillståndet för TAU Learning Aktiebolag är att det föreligger allvarliga och omfattande brister inom centrala områden i huvudmannens verksamhet. Bristerna rör bland annat arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd, arbetet med elevfrånvaro, elevernas arbetsplatsförlagda lärande och otillräcklig tillgång till elevhälsokompetens. Det är också fråga om upprepade brister på skolan över tid.

Eleverna måste byta skola

När en gymnasieskola tvingas stänga är varje elevs hemkommun ansvarig för att eleverna erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. Eleverna och deras vårdnadshavare kan också i mån av plats välja en fristående gymnasieskola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas

TAU Learning Aktiebolag har möjlighet att överklaga Skolinspektionens beslut.

Här kan du ladda ner beslutet

För mer information kontakta:

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 14 december 2023