Till huvudinnehåll

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Manar Al-Houda skola

Skolinspektionen har beslutat att återkalla godkännandet för Integrationsförening för invandrare och flyktingar, som driver Manar Al-Houda skola i Uppsala kommun. Återkallandet görs på grund av att föreningen och flera av personerna som ingår i dess ledningskrets inte bedöms lämpliga att bedriva skolverksamhet.

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen Integrationsförening för invandrare och flyktingar inte får driva skola. Återkallelsen gäller från och med att beslutet har vunnit laga kraft, dock tidigast från och med den 1 juli 2024.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet är att ägar- och ledningskretsen under lång tid återkommande visat bristande vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.

Huvudmannen och vissa personer i ägar- och ledningskretsen bedöms därmed inte lämpliga att bedriva skolverksamhet och huvudmannen uppfyller inte längre förutsättningarna för godkännande.    

Eleverna måste byta skola

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola.   

Beslutet kan överklagas

Integrationsförening för invandrare och flyktingar har möjlighet att överklaga beslutet.

Här kan du ladda ner beslutet

För information kontakta:

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 16 april 2024