Till huvudinnehåll

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Stiftelsen för Bildning i Sverige

Skolinspektionen har beslutat att återkalla alla godkännanden för Stiftelsen för Bildning i Sverige (tidigare Al-Azharstiftelsen), som idag driver en skola i Stockholm. Återkallandet görs på grund av bristande lämplighet i ledningskretsen.

Publicerat: 2022-03-17

Skolinspektionens beslut innebär att huvudmannen Stiftelsen för Bildning i Sverige inte får driva Jacobiskolan (tidigare Al-Azharskolan) och fritidshemmet vidare. Beslutet gäller från och med 30 juni 2022.

Skolinspektionen har sedan år 2019 i uppdrag att med stöd i skollagen genomföra prövning av ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar för att driva en skola.

Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet för Stiftelsen för Bildning i Sverige är att myndigheten bedömt att flera företrädare för stiftelsen är olämpliga att bedriva skolverksamhet.

Skolinspektionens bedömning att företrädarna är olämpliga grundar sig främst på bristande vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna och ekonomisk misskötsamhet, bristande laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse.

Eleverna måste byta skola

När en skola tvingas stänga är elevernas hemkommuner skyldiga att erbjuda eleverna utbildning i en kommunal skola. Eleverna och deras föräldrar kan också i mån av plats välja en fristående skola. Det är nu viktigt att varje elev i samråd med sin hemkommun så snabbt som möjligt får sin fortsatta utbildning tryggad. 

Beslutet kan överklagas

Stiftelsen för Bildning i Sverige har möjlighet att överklaga beslutet. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.

Ladda ner beslutet

För information kontakta

Presstjänsten: 08-586 080 60  

Senast uppdaterad: 24 oktober 2022