Till huvudinnehåll

Skolinspektionen återkallar tillståndet för Friskolan Hjärtat i Vidsel

Skolinspektionen återkallar tillståndet att bedriva skola för Friskolan Hjärtat i Vidsel AB, huvudman för Friskolan Hjärtat i Vidsel i Älvsbyns kommun. Återkallandet görs på grund av att det under lång tid förekommit allvarliga brister i utbildningen.

Skolinspektionens beslut innebär att Friskolan Hjärtat i Vidsel AB inte får driva Friskolan Hjärtat i Vidsel vidare. Återkallandet gäller från och med 31 juli 2024.

Orsaken till återkallelsen är att bristerna på ett allvarligt sätt rubbar förutsättningarna för verksamheten och utgör ett allvarligt missförhållande.

Huvudmannen har den 14 maj 2024 meddelat Skolinspektionen att verksamheten kommer att avslutas efter detta läsår med anledning av för få sökande.

Beslutet kan överklagas

Friskolan Hjärtat i Vidsel AB har möjlighet att överklaga beslutet.

Här kan du ladda ner beslutet för Friskolan Hjärtat i Vidsel

För mer information kontakta:

Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 13 juni 2024