Till huvudinnehåll

Moderna språk värderas lägre än andra ämnen

Skolinspektionens granskning visar att elever i skolor med socioekonomiska utmaningar och i glesbygdsområden som ingått i utredningen ofta väljer bort moderna språk. Det försämrar elevernas meritpoäng och framtidsutsikter.

Grundskolans undervisning i moderna språk värderas lågt och är inte anpassad efter elevernas behov. Skolinspektionen har därför granskat kvaliteten i grundskolans undervisning i moderna språk – franska, spanska och tyska. Granskningen visar att lärarna ofta saknar förutsättningar att bedriva god undervisning. Därmed lär sig eleverna inte att kommunicera tillräckligt bra på det valda språket.

- Det är ovanligt att lärarna får bra förutsättningar för att bedriva undervisning med hög kvalitet, säger Anna Wide, undervisningsråd på Skolinspektionen. Lärarna arbetar ofta ensamma och får sällan möjlighet till kollegial samverkan eller kompetensutveckling, vilket gör att de inte får möjlighet att utveckla undervisningen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Följden blir att eleverna inte lär sig att uttrycka sig på språken. Skolinspektionens granskning visar att elever sällan pratar eller skriver på språket i situationer som liknar vardagslivet utanför klassrummet.

Ämnet går idag att välja bort. Det är en anledning till att ämnet har lägre status än andra ämnen. Dessutom visar Skolinspektionens granskning att elever hoppar av ämnet när de inte får stöd. Även meritpoängen påverkas för de elever som väljer bort moderna språk. Det får negativa effekter för elevernas framtidsutsikter och riskerar att förstärka ojämlikheten i svensk skola.

- Det är ovanligt att eleverna får stöd i ämnet moderna språk, säger Anna Wide, undervisningsråd på Skolinspektionen. Flera lärare i granskningen säger att möjligheten till stöd inte finns. I stället avbryter elever studierna. Elever som hoppat av ämnet säger ofta att det troligen hade gjort skillnad om undervisningen varit annorlunda eller om de fått stöd.

Granskningen visar också att stöd hemifrån kan vara avgörande för hur eleverna klarar undervisningen. I skolor med stora socioekonomiska utmaningar behöver skolans kompensatoriska uppdrag därmed stärkas. I granskningen har vi sett exempel på att det går att göra.

Skolinspektionen har granskat 34 grundskolor, både kommunala och fristående. Sammantaget visar granskningen att majoriteten av skolorna behöver höja kvaliteten i undervisningen i moderna språk.

Här kan du läsa rapporten ”Skolans arbete för kvalitet i undervisningen i moderna språk”

För mer information kontakta

Anna Wide, projektledare för granskningen: 08-586 081 56
Presstjänsten: 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 5 december 2022