Till huvudinnehåll

Skolor behöver bli bättre på att förebygga kränkningar på nätet

Mycket av elevers sociala liv utspelas idag på nätet. Skolinspektionens nya granskning om nätkränkningar visar att hälften av de granskade skolorna behöver inkludera digitala miljöer i sitt förebyggande trygghetsarbete. Risken är annars att elever lämnas ensamma om de blir kränkta på nätet.

Kränkningar i den digitala världen kan både innebära att elever får meddelanden med hot och hat. Eller att någon skriver att man är ful och äcklig. Men det kan också vara att bli utfryst, att inte få några meddelanden alls, att inte bli inbjuden till chattgrupper eller att alla i klassen kategoriskt ignorerar en viss elevs inlägg i sociala medier.

- Vi ser ett mönster från flera granskningar att nedsättande jargonger exempelvis kopplat till sexualitet eller kön tydligt kan tränga in i skolmiljön och inte minst på nätet. Detta är allvarligt och av största vikt att det inte normaliseras. Det är därför mycket viktigt att skolorna jobbar med värdegrundsfrågor som både inkluderar hur vi beter oss mot varandra i skolan och på nätet, säger Helén Ängmo, Skolinspektionens generaldirektör.

Forskning visar att de som är utsatta för nätmobbning i större utsträckning skolkar, presterar sämre och känner sig mindre säkra och trygga i skolan. Det är därför viktigt att skolan jobbar med värdegrundsfrågor tidigt i årskurserna och att man även samtalar om vad som sker i elevernas liv på nätet.

- De granskade skolorna beskriver att de har hanterat situationer som uppstått när deras elever utsatt varandra för kränkningar på nätet. Men många av skolorna behöver arbeta mer med det förebyggande arbetet och även inkludera insatser för miljön på nätet. Risken är annars stor att elever inte vågar berätta vad de utsätts för. Eller att elever inte förstår att de utsätter andra för kränkande behandling, säger Elina Ekberg, utredare på Skolinspektionen.

I granskningen lyfter vi att det viktigaste för skolans personal inte är att vara uppdaterade på vilka appar som gäller eller specifika funktioner, utan att ha en grundläggande och aktuell kunskap om sin elevgrupp, om kränkningar och om ungas nätanvändning. Och det förebyggande arbetet är avgörande eftersom skolan inte kan övervaka allt som sägs och händer på nätet. Rektorn har ansvar för att se till att lärarna får den kompetensutveckling de behöver för att kunna arbeta med detta på ett förebyggande sätt.

Fakta

Syftet med granskningen har varit att granska 30 skolors arbete gällande en trygg miljö på nätet, fri från kränkningar. Granskningen har fokuserat på årskurserna 4-6.

Här kan du läsa rapporten ”Skolors arbete för en trygg miljö på nätet, fri från kränkningar”

För mer information kontakta:

Presstjänsten 08-586 080 60

Senast uppdaterad: 9 maj 2023