Till huvudinnehåll

Statistik tillstånd fristående skolor

Här har vi samlat statistik som rör ansökningar och beslut om att starta ny skola eller utöka verksamheten på en befintlig fristående skola. I menyn till vänster hittar du statistiken över tillstånden vi publicerat de senaste åren.

Statistik över antalet ansökningar

Statistiken visar

  • hur många ansökningar vi har fått in och hur många nya skolor respektive utbildningar som fått starta under ett visst läsår
  • vanliga orsaker till att vi avslagit ansökningar
  • ansökningar och beslut uppdelat på riket, kommuner och län.
  • beslut som Skolinspektionen har fattat för varje enskild ansökan Besluten är sorterade per län och kommun. Du kan se vilka årskurser och program besluten gäller, om de gäller nyetablering eller utökning samt vem som har lämnat in ansökan.

Statistiken uppdateras två gånger per år

Statistiken för inkomna ansökningar publiceras på våren medan statistiken över beslut om ansökningar publiceras på hösten.

Att ansöka om att starta skola

Här kan du läsa om hur man ansöker om att starta eller utöka en fristående skola.

Ansöka om tillstånd

Har du frågor om statistiken över tillstånd?

Vänligen specificera din statistikförfrågan och mejla den till oss så besvarar vi den. Specificera gärna:

  • Tidsperiod. Om inget annat efterfrågas tar vi fram statistik från 2019 och framåt. 
  • Aktuella skolenheter/huvudmän/kommuner.

Mejl: statistik@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 14 juli 2020