Till huvudinnehåll

Tillstånd skolstart 2021/22

Skolinspektionen har inför skolstarten 2021/22 fått in 191 ansökningar om att starta eller utöka fristående skolor. Detta är en minskning med 10 procent jämfört med föregående ansökningsomgång.

Förlängd ansökningstid för åtta yrkesprogram

Regeringen beslutade den 11 december 2019 om en förändring i gymnasieförordningen som påverkar åtta yrkesprogram och inriktningar. Med anledning av denna förändring har ansökningstiden förlängts avseende de program och inriktningar som påverkas. Det gör att vi har en samlad bild över det totala antalet ansökningar först efter den 31 maj.

Inkomna ansökningar läsåret 2021/22

Av de 191 inkomna ansökningarna rör 84 ansökningar nyetablering och 107 utökning av befintlig skola. Majoriteten av ansökningarna gäller ansökan om fristående gymnasieverksamhet.

Grundskola

Vi har mottagit 47 ansökningar från 33 huvudmän om att starta fristående grundskola, vilket är en ökning med 15 procent jämfört med föregående ansökningsomgång. Antalet huvudmän utan tidigare skolverksamhet som ansökt om att starta fristående grundskola uppgår till 70 procent, vilket är den högsta andelen sedan Skolinspektionen inrättades 2008. Det har inkommit 15 ansökningar om att utöka befintlig grundskola, vilket är ungefär samma nivå som ifjol.

Gymnasieskola

Det har inkommit 37 ansökningar som gäller nyetablering av fristående gymnasieverksamhet, vilket är en minskning med 18 procent jämfört med föregående ansökningsomgång. 92 ansökningar har kommit in som gäller utökning av befintlig gymnasieverksamhet, att jämföra med 112 ansökningar förra ansökningsomgången. Detta är den lägsta siffran sedan Skolinspektionen bildades. 
                                 Infografik som visar att vi fått in 191 ansökningar från 97 huvudmän att starta friskola läsåret 2022-2021

Statistikrapport

Vi har godkänt 100 ansökningar om tillstånd för att starta eller utöka verksamhet vid fristående skola. Merparten av ansökningarna kommer från stora aktörer inom friskolesektorn. Det är några saker som statistiken över tillståndsprövningen inför läsåret 2021/22 visar.

Beslut över tillståndsansökningar 2021/22

Tabeller över tillståndsbeslut 2020

Senast uppdaterad: 14 juli 2020