Till huvudinnehåll
En person som skriver på en laptop som ligger på personens knän

Skolenkäten

Här kan du ta del av resultaten från Skolenkäten 2021. Årets omgång av Skolenkäten omfattar svar från närmare 400 000 elever, lärare och föräldrar.

Revidering av Skolenkäten

Skolinspektionen arbetar för närvarande med en revidering av Skolenkäten inför enkätstarten i januari 2022. Enkäterna uppdateras utifrån enkätmetodologiska aspekter, utökat syfte med enkäten samt synpunkter som inkommit till oss.

En nyhet är att frågorna kommer att ställas som direkta frågor istället för påståendefrågor. En annan nyhet är att antalet enkätversioner kommer att bli färre. Arbetet med nya Skolenkäten beräknas vara färdigt i början av november. Då kommer enkäterna att finnas tillgängliga här på webbplatsen.

Ta del av enkätresultatet för 2021

Resultatet för 2021 finns sammanställt för varje deltagande skola och skolhuvudman i excelformat här på vår webbplats: 
Statistik från Skolenkäten

Du kan även ta del av resultatet skola för skola i Skolverkets statistiksöktjänst: 
Skolverkets statistiksök

En del av resultatet kommer också att presenteras på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden.

Skolor som deltog vårterminen 2021

Här kan du ta del av vilka huvudmän vars samtliga skolor deltog i Skolenkäten under 2021. 
Urval huvudmän 2021 (Excel)

Skolenkäten 2010-2020

Sedan Skolenkäten genomfördes för första gången 2010 har den varit en viktig del av myndighetens inspektioner. I den här rapporten har vi blickat tillbaka och vi kan konstatera att förändringarna i resultaten sedan starten har varit relativt små. Men det finns även områden där vi ser en mer negativ utveckling exempelvis när det handlar om tryggheten i skolan.

Tio år av elevers röster - Skolenkäten 2010-2020

Därför gör vi enkäten

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet för att se till att den följer de lagar och regler som finns. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är ett av flera underlag i granskningen av skolorna och dina svar hjälper oss att få en så bra bild av din skola som möjligt. Här kan du läsa mer om Skolinspektionen:
Skolinspektionens uppdrag och verksamhet

Har du frågor om Skolenkäten?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss via Skolinspektionens växelnummer: 08-586 080 00 eller
via e-post: skolenkaten@skolinspektionen.se

Teknisk support: Origo group 
013-465 61 00 
skolenkaten@origogroup.com

Svar på vanliga frågor om Skolenkäten: FAQ Skolenkäten

Senast uppdaterad: 8 september 2020