Till huvudinnehåll

Skolenkäten HT 2017

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten, som besvarats av mer än 200 000 elever, föräldrar och lärare under hösten 2017.

Totalt ingick i denna omgång samtliga grund-, gymnasie- och grundsärskolor i 59 kommuner och 37 större utbildningsföretag. 

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen av skolan. 

Ta del av resultatet

På Skolverkets webbplats kan du ta del av resultatet för enskilda skolor, kommuner och skolföretag:

Skolverkets statistiksök: Skolenkäten

Resultatet finns även sammanställt i Excel-format längst ned. Där finns också resultatet sammanställt på total nivå för varje respondentgrupp i PDF-format.

Nyheter i resultatrapporterna:

  • Skillnader avseende resultat från tidigare enkätomgångar på både skol- och huvudmannanivå redovisas.
  • Könsskillnader redovisas på huvudmannanivå för både elever och pedagogisk personal.

Dessa grupper fick svara på enkäten

Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan fick svara på enkäten. Antalet svar och svarsfrekvenser redovisas i totalrapporterna som finns här intill.