Till huvudinnehåll

Statistik om regelbunden kvalitetsgranskning

Här har vi samlat vår statistik om regelbunden kvalitetsgranskning där vi har bedömt kvaliteten inom fyra centrala områden. I menyn till vänster hittar du statistiken som vi har publicerat de senaste åren.

Namnbyte under 2023

Den 1 juli 2023 bytte inspektionsformen namn från regelbunden kvalitetsgranskning till planerad kvalitetsgranskning. Detta påverkade ingenting vad gäller granskningens innehåll och genomförande.

Senaste statistik 2022

Skolinspektionen har inom den regelbundna kvalitetsgranskningen fattat 191 beslut under 2022. Här kan du ta del av den senaste statistiken.

Regelbunden kvalitetsgranskning 2022

Områden vi granskar

I planerad kvalietsgranskning (regelbunden kvalitetsgranskning) tittar vi på fyra områden som forskningen har visat är viktiga för att uppnå en framgångsrik undervisning. Dessa områden är Rektors ledarskap, Undervisning, Trygghet och studiero/Social gemenskap, aktivt deltagande och trygghet, samt Bedömning och betygssättning.

När vi bedömer huvudmännens arbete är det vanligtvis två områden vi tittar på: Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet samt Huvudmannens kompensatoriska arbete. En skola eller huvudman kan bedömas uppnå kvalitet i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning.

Uppdateras två gånger per år

Statistiken för den planerade kvalitetsgranskningen (regelbundna kvalitetsgranskningen) uppdateras vanligtvis två gånger per år. I slutet av sommaren redovisar vi preliminära siffror för första halvåret och i februari-mars presenteras statistiken för hela kalenderåret.

Viktigt att tänka på när det gäller statistiken

  • Skolorna och huvudmännen i granskningarna har inte valts ut slumpmässigt. Statistiken kan därför inte generaliseras till att gälla för alla skolor eller huvudmän i riket.
  • Statistiken visar förhållandena som gällde vid tiden då vi genomförde kvalitetsgranskningen. Efter vårt beslut kan skolorna och huvudmännen ha förändrat sitt arbete på de granskade områdena.
  • Statistiken bör inte heller jämföras över tid. Detta beror dels på att modellen för kvalitetsgranskning ständigt utvecklas och anpassas till nya förutsättningar, till exempel ny forskning, dels för att urvalet av skolor inte är slumpmässigt och varierar mellan olika år.

Om planerad kvalitetsgranskning

Här kan du läsa mer om hur en inspektion går till och vad vi tittar på och bedömer inom den planerade kvalitetsgranskningen:

Inspektion - steg för steg
Om planerad kvalitetsgranskning

Har du frågor om statistiken?

Vänligen specificera din statistikförfrågan och mejla den till oss så besvarar vi den. Specificera gärna:

  • Tidsperiod.
  • Aktuella skolenheter/huvudmän/kommuner.

Mejl: statistik@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 14 juli 2020