Till huvudinnehåll

Skolenkäten HT 2015

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten, som besvarats av närmare 190 000 elever, föräldrar och lärare under hösten 2015. Totalt ingick i denna omgång samtliga grund-, gymnasie- och grundsärskolor i 62 kommuner och 46 större utbildningsföretag.

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen av skolan.

Dessa grupper fick svara på enkäten

Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan fick svara på enkäten.