Till huvudinnehåll

Remissvar

Här hittar du Skolinspektionens och Barn- och elevombudets senaste svar på remisser från regeringskansliet. Vill du ha tag i äldre remissvar hittar du dem i vårt diarium via länken längst ned på sidan.

2023

Miljörådets förslag om styrmedel för hållbar konsumtion i Miljörådets årsrapport 2022

Remissvar: 2022:8980 (2023-01-18)

2022

Bättre konsekvensutredningar

Remissvar: 2022:7300 (2022-12-13)

Vår demokrati - värd att värna varje dag

Remissvar: 2022:6713 (2022-11-24)

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Remissvar: 2022:6183 (2022-10-25)

En modell för att mäta och belöna progression inom sfi

Remissvar: 2022:6175 (2022-10-24)

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

Remissvar: SI 2022:6438 (2022-10-19)

Rätt mottagare – Granskning och integritet

Remissvar: 2022:519 (2022-05-19)

Etableringsstopp för fristående skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

Remissvar: 2022:3918 (2022-05-13)

Förenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen

Remissvar: 2021:6540 (2022-01-05)

2021

Läromedelsutredningen – böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap

Remissvar: 2021:5795 (2021-12-21)

Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

Remissvar: 2021:4580 (2021-11-01)

En tioårig grundskola

Remissvar: 2021:3781 (2021-10-01)

Kampen om tiden – mer tid till lärande

Remissvar: 2021:3373 (2021-08-25)

Nationell plan för trygghet och studiero

Remissvar: 2021:3451 (2021-08-25)

Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven

Remissvar: 2021:2254 (2021-06-24)

Skolbibliotek för bildning och utbildning

Remissvar: 2021:1824 (2021-06-10)

Struktur för ökad motståndskraft

Remissvar: 2021:1825 (2021-06-02)

Försöksverksamhet ekonomiprogrammet

Remissvar: 2021:2177 (2021-05-12)

Förskola för alla barn – för bättre språkutveckling i svenska

Remissvar: 2021:1208 (2021-05-07)

Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

Remissvar: 2021:932 (2021-05-03)

Avgifter för information i elektronisk form

Remissvar: SOU 2020:82 (2021-04-26)

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap

Remissvar: 2021:236 (2021-04-06)

Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

Remissvar: 2021:252 (2021-04-07)

En gemensam angelägenhet - likvärdig skola

Remissvar: 2021:96 (2021-04-08)

KLIVA-utredningen Samverkande krafter

Remissvar: 2020:9203 (2021-04-07)

Institutet för språk och folkminnens förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken

Remissvar: 2020:8934 (2021-03-18)

Sametingets förslag till handlingsprogram för bevarande av de samiska språken

Remissvar: 2020:8927 (2021-03-18)

Naturvårdsverkets förslag till revidering av miljöledningsförordningen

Remissvar: 2020:8270 (2021-03-01)

Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Remissvar: 2021:1120 (2021-02-25)

Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av covid-19

Remissvar: 2021:1335 (2021-02-23)

2020

Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation

Remissvar: 2020:7616 (2020-12-16)

En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn

Remissvar: 2020:6173 (2020-12-15)

Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda

Remissvar: 2020:6216 (2020-12-07)

Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper

Remissvar: 2020:6039 (2020-12-03)

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning

Remissvar: 2020:5108 (2020-11-30)

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

Remissvar: 2020:5122 (2020-11-30)

En annan möjlighet till särskilt stöd

Remissvar 2020:5850 (2020-11-26)

Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan

Remissvar: 2020:5342 (2020-11-13)

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång Ds 2020:16

Remissvar: 2020:5179 (2020-10-30)

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg

Remissvar: 2020:5194 (2020-10-26)

Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

Remissvar: 2020:2318 (2020-09-30)

Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning

Remissvar: 2020:5150 (2020-09-21)

Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten

Remissvar: 2020:4402 (2020-08-24)

Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Remissvar: 2020:2568 (2020-06-15)

Konfessionella inslag i skolväsendet

Remissvar: 2020:1601  (2020-05-11)

Behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero

Remissvar: 2020:863 (2020-04-28)

Med tillit följer bättre resultat - tillitsbaserad styrning och ledning i staten

Remissvar: 2020:693 (2020-04-23)

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering

Remissvar: 2019:9905 (2020-03-04)

Möjlighet till betyg från årskurs 4

Remissvar: 2020:10205 (2020-02-17)

Bättre studiestöd till äldre

Remissvar: 2019:10458 (2020-01-14)

Ökad statlig närvaro i Härnösand

Remissvar: 2019:8991 (2020-01-14)

Senast uppdaterad: 24 augusti 2020