Till huvudinnehåll

Vilka ansöker om att få starta fristående skola?

Närmare 30 procent av landets gymnasieelever går idag i en friskola. 2021 godkände vi 48 procent av alla ansökningar om att starta eller utöka fristående skola. Majoriteten av ansökningarna kom från sökande som ingår i en friskolekoncern.

ansökningar-tillstånd-tema.png

Så många ansökningar fick vi in 2022

Skolinspektionen tog 2022 emot 206 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2023/24. Det är en minskning med ca 8 procent jämfört med 2021. Precis som tidigare år är det de stora aktörerna inom friskolesektorn som står för majoriteten av ansökningarna. Läs mer om ansökningsstatistiken i vår senaste rapport.

Rapport över inkomna ansökningar 2022 

Så många ansökningar godkände vi 2021

2021 så godkände Skolinspektionen 107 av 223 ansökningar vi fick in om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2022/23. 84 av de godkända ansökningarna kom från sökande som ingår i en skolkoncern. Vill du veta mer om vilka som sökte och vilka tillstånd vi godkände under 2021 så hittar du hela statistiken i vår rapport.

Rapport över tillståndsbeslut 2021

Vad gäller för tillstånd för fristående skola?

Vad krävs för att få tillstånd att starta en fristående skola? Hur många ansökningar avslår vi per år? Hur länge gäller ett tillstånd? Här hittar du svar på vanliga frågor om vad som gäller för tillstånd för fristående skolor.

Frågor och svar om tillstånd för fristående skola 

Varför gör vi en ägar- och ledningsprövning?

Sedan 2019 har Skolinspektionen kunnat pröva om sökande för att starta skolverksamhet är lämpliga som ägare och om de har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att bedriva skola. Ägarprövning är ett skydd för eleverna. Syftet är att vi ska bedöma om elever riskerar att gå i en skola med för svag ekonomi eller med olämpliga ägare. Här har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Frågor och svar om ägar- och ledningsprövning

Seminarium: Kan vem som helst få bedriva skolverksamhet?

Den 29 mars 2022 bjöd vi in till ett seminarium där lyfte våra samlade erfarenheter efter tre år med ägar- och ledningsprövning. Under seminariet berättade vi bland annat om vilken kunskap vi fått och vad vi sett för mönster sedan 1 januari 2019 då vi började granska ägarstruktur och kompetens hos dem som vill starta friskola. Missade du det kan du se det i efterhand.

ÄLP-seminarium-865x480.jpg

Kan vem som helst få bedriva skolverksamhet?

Stor del av gymnasieelever går i friskola

Skolinspektionen har tidigare uppmärksammat att en stor del av gymnasieeleverna går i fristående skolor och att tillståndsstatistiken tyder på att andelen kommer att fortsätta öka. Idag går närmare 30 procent av landets elever i en friskola. I Skolinspektionens årsrapport från 2021 går det att läsa mer om hur Skolinspektionen granskar fristående huvudmäns kompensatoriska uppdrag.

Skolinspektionens årsrapport 2021 

Senast uppdaterad: 27 april 2022