Till huvudinnehåll

Frågor & svar

Se alla kategorier

Tillstånd för fristående skola

Svar

Ja, du mejlar till skolinspektionen@skolinspektionen.se och begär ut handlingen. Uppge vilken skola det gäller eller vem som skickat in ansökan. Du kan även hitta mer information via Skolinspektionens diarium här:

Skolinspektionens diarium

Svar

Nej. Skolinspektionens uppdrag är att titta på hur kommunen påverkas om en fristående skola etableras.

Svar

Om vi bedömer att en ansökan uppfyller alla krav då är vi skyldiga, som lagen är utformad, att säga ja till etablering. Vi ger alltid kommunen tillfälle att yttra sig, men det är inte alltid vi kommer fram till samma bedömning. Vi hämtar in olika uppgifter så som befolkningsprognos, hur många skolor som finns i kommunen och karta över var de ligger.

Utifrån det gör vi sedan en objektiv helhetsbedömning. Det vi bedömer är om utbildningen ger påtagliga negativa långsiktiga konsekvenser för den/de kommunala skolorna. Om ansökan gäller gymnasieskola eller gymnasiesärskola tittar vi även på effekterna i de närliggande kommunerna.

Svar

Ja, vi ber alltid kommunen att uppge vad de tycker om en ansökan. Vi frågar bland annat om vad en etablering kommer att innebära för kommunens egna skolor.

Svar

Det ser lite olika ut från år till år. Här hittar du statistik över hur många som ansökt per år och hur många som fått avslag:

Statistik tillstånd fristående skolor

Svar

Det ser lite olika ut från år till år. Här hittar du statistik över ansökningarna per år. Och vilka som ansökt om att starta skola. Du kan läsa mer om statistiken för ansökningar och beslut här: 

Statistik tillstånd fristående skolor 

Svar

Huvudregeln är att ett tillstånd inte är tidsbegränsat. Verksamheten ska dock starta senast två år efter att ett tillstånd beviljats.

Svar

Ett nej på en ansökan innebär att den sökande inte kan starta skola. Ett sådant beslut kan dock överklagas till förvaltningsrätten.

Svar

De vanligaste avslagsgrunderna är att elevprognosen inte visar att det finns ett riktat intresse för den aktuella utbildningen, att sökanden inte har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten eller att det blir påtagliga negativa konsekvenser för kommunen. Även brister i den ansökande huvudmannens befintliga skolverksamhet är ett vanligt skäl till avslag.

Välj en kategori

Kötid som urvalsgrund på fristående skolor

Frågor och svar om kötid som urvalsgrund på fristående skolor.

Skolenkäten

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om Skolenkäten.

Kränkningar

Vanliga frågor om kränkningar i skolan. Länk till Barn- och elevombudet.

Ägar- och lednings­prövning – regler för enskilda huvudmän

Vanliga frågor om hur vi arbetar med ägar- och ledningsprövning.

Starta fristående skola

Vanliga frågor och svar om att starta skola.

Om skolor inte följer värdegrunden

Vanliga frågor och svar om skolor inte följer värdegrunden.

Kontaktar Skolinspektionen vårdnadshavare?

Vanliga frågor och svar om kontakten mellan Skolinspektionen och vårdnadshavare.

Uppgifter om missförhållanden i skolan

Vanliga frågor och svar om hur vi hanterar inkomna uppgifter om missförhållanden i skolan.

Hittade du vad du letade efter?

Kontakta oss så hjälper vi till att svara på dina frågor.

Kontakta oss