Till huvudinnehåll

Utbildning utan timplan

För att bedriva utbildning utan att tillämpa timplanen måste du som huvudman göra en ansökan.

Ansökan

En ansökan per skolenhet måste skickas in om du vill bedriva undervisning utan timplan.

Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas ansökan.

Ansökan om att bedriva undervisningen utan att tillämpa timplanen

En huvudman får bedriva utbildning i grundskolan utan att tillämpa timplanen om följande villkor är uppfyllda:

  1. Huvudmannen har godtagbara pedagogiska eller organisatoriska skäl för att bedriva sådan utbildning.
  2. Eleverna ges förutsättningar att nå de kunskapskrav som ska uppnås i samtliga ämnen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Senast uppdaterad: 15 juli 2020