Till huvudinnehåll

Verktyg för utveckling

För att utveckla verksamheten och förebygga och följa upp problem kan det vara bra för en skola att granska sig själv. Nedan kan du ta del av verktyg och instruktioner som är tänkta att vara ett stöd i det arbetet.

Förskoleenkäten

Förskoleenkäten ger en bild av hur föräldrarna och personalen upplever sin förskola.
Den var en del av vårt regeringsuppdrag att granska förskolan 2015–2017.