Till huvudinnehåll

Seminarium om svåra frågor i skolan 2022

Här kan du ta del av programpunkterna som presenterades vid seminariet den 1 december 2022 "Hur pratar vi om svåra frågor i skolan"?

Inledning av Skolinspektionens generaldirektör

Inledning av Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo och moderator Nisha Besara.

 

Hur arbetar skolor med kontroversiella frågor

Karin Lindqvist presenterar Skolinspektionens rapport:
Skolans hantering av kontroversiella frågor i undervisningen

Presentation: Skolans hantering av kontroversiella frågor i undervisningen

 

Samtal med avstamp i rapporter om svåra frågor

Samtal med Karin Lindqvist, Anna Gabrielsson och Roger Thuring, utredare, Skolinspektionen. Utgångspunkt från följande rapporter:

 

Perspektiv på skolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag

Panelsamtal med: Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen, Johan Abrahamsson, Tf. utbildningsdirektör, Södertälje, Hugo Wester, undervisningsråd, Skolverket, Josefine Fälth, ordförande, Sveriges elevkårer och Jonas Forsberg, rektor på Gottsundaskolan, Uppsala.

 

Avslutning av Generaldirektör Helén Ängmo

Avslutning av generaldirektör Helén Ängmo och moderator Nisha Besara.

Senast uppdaterad: 6 december 2022