Till huvudinnehåll

Huvudmannens styrning

Här har vi samlat våra granskningar, inspektioner och stödmaterial som handlar om huvudmannens styrning.

Kommunen är huvudman för kommunala skolor. För fristående skolor är skolans styrelse huvudman. Huvudmannen bestämmer hur skolan ska arbeta, ser till att skolan har de resurser som krävs och ska arbeta för att skolan ska bli bättre. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla elever ska nå målen.

Skollagen om huvudmannen

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.

Tidigare granskningar om huvudmannens styrning

Publikationer huvudmannens styrning

Positiva exempel på åtgärder efter låga kunskapsresultat

Här kan du ta del av några goda exempel från den uppföljning vi gjorde av granskningen av skolor med låga kunskapsresultat.

Positiva exempel på åtgärder efter låga kunskapsresultat

Senast uppdaterad: 17 maj 2021