Till huvudinnehåll

Skolsamtalet om likvärdig utbildning

Om avsnittet

Spelar det någon roll om en elev går i klass 7A eller i 7B? Och vad händer med den likvärdiga skolan när utbildade lärare och obehöriga lärare jobbar på olika skolor?

I det här avsnittet diskuterar vår panel ämnet likvärdighet utifrån de insikter vi fått från årets rapporter. Du hittar rapporterna nedan.

Medverkande:

  • Generaldirektör Helén Ängmo
  • Enhetschef Camilla Thinsz Fjellström
  • Inspektör Johanna Chung
  • Tf kommunikationschef Agnes Gidlund

Resultatskillnader inom skolor
Studier pekar på att elever i Sverige blir allt mer resultatmässigt segregerade, mellan men även inom skolor. De nationella kvantitativa studier som undersökt likvärdighet i skolan har främst fokuserat på resultatskillnader mellan skolor och mellan elever.

Hur säkras lärarresurser till skolor med utmaningar?
Lärares erfarenhet och kompetens har stor betydelse för elevers skolframgång. Skolinspektionen har granskat hur 27 kommunala huvudmän arbetar med att stärka lärarresurserna på grundskolor som har stora utmaningar.

Årsrapport 2019 – skillnader i skolors arbetssätt och huvudmäns ansvarstagande
Årsrapporten tar upp Skolinspektionens erfarenheter under 2019 av arbetet med tillsyn och kvalitetsgranskning. Bilden av svensk skola utifrån våra granskningsresultat är varierad. De skolor vi granskat bedöms ha allt från utmärkt kvalitet till allvarliga och oroväckande brister.

Om skolsamtalet

Skolsamtalet är en samtalsserie i tre delar där vi lyfter olika teman utifrån de områden vi granskat under 2020. I varje avsnitt deltar representanter från Skolinspektionen, såväl generaldirektören som inspektörer.

De andra avsnitten i serien Skolsamtalet handlar om:

Trygghet och studiero

Covid-19

Generaldirektör Helén Ängmos introduktion till Skolsamtalet

Senast uppdaterad: 2 december 2020