Till huvudinnehåll
En skolbyggnad under klarblå himmel

Starta eller utöka en fristående skola

Ansökan för att starta eller utöka en fristående skola med start HT 2024 är öppen.

OBS! År 2023 träder ändringar i skollagen ikraft som innebär att grundsärskola och gymnasiesärskola byter namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Då en ansökan om godkännande som huvudman för dessa skolformer behöver inkomma senast 31 januari 2023 för att få starta utbildning år 2024 har blanketterna uppdaterats med det nya namnet. Detta trots att lagändringarna inte träder i kraft förrän 2 juli 2023.

Nya avgiftsnivåer från 1 januari 2023

Regeringen har den 24 november 2022 meddelat att avgiftsnivåerna för att ansöka om godkännande för fristående skola höjs från 1 januari 2023. Avgifterna höjs till 75 000 kr för nyansökningar, 65 000 kr för utökningar samt 20 000 kr för avvikelser som rör gymnasieskolans nationella program.

Mer information finns på regeringens hemsida:

Höjd avgift för att söka tillstånd att starta fristående skola (regeringen.se)

Vem kan ansöka?

Du som ansöker behöver ha full rättskapacitet. Om du är en juridisk person behöver du vara registrerad hos registeransvarig myndighet för att ansökan ska kunna godkännas. Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas i ansökan. Observera att det är viktigt att skicka med alla uppgifter annars kan ansökan avvisas.

Vem kan skriva under?

För juridiska personer ska ansökan undertecknas av behörig firmatecknare. Om annan än behörig firmatecknare undertecknar ansökan ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas.

Om du inte är en juridisk person kan du skriva under själv.

Avgifter nyetablering och utökning

När du lämnat in ansökan skickas ett mejl med instruktioner för inbetalning. Avgiften måste betalas i samband med ansökan för att ärendet ska prövas.

Avgiftsnivåer 1 januari 2023:

Nyetablering av fristående skola 75 000 kronor
Utöka befintlig skolenhet  65 000 kronor
Utöka befintlig skolenhet med avvikelse från de nationella programmen 20 000 kronor

 

Avgiftsnivåer till och med 31 december 2022:

Nyetablering av fristående skola

35 000 kronor
Utöka befintlig skolenhet  25 000 kronor
Utöka befintlig skolenhet med avvikelse från de nationella programmen 10 000 kronor

 

Om du gör ansökningar för fler skolenheter samtidigt ska du göra en inbetalning per ansökan. 

Om du gör fler ansökningar för samma skolenhet i ett inskick ska endast en avgift betalas. Exempelvis om du ansöker om att starta en skolenhet (75 000 kr) och samtidigt ansöker om avvikelse inom de nationella programmen (20 000 kr) ska du betala en avgift på 75 000 kr och inte 95 000 kr.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag var den 31 januari 2023 för skolstart 2024.

Observera att:

 • Skolförordningen/gymnasieförordningen föreskriver att en ansökan ska vara inkommen senast den 31 januari året innan utbildningen ska starta.
 • Det alltid är sökanden som på egen risk och med eget ansvar ska se till att komma in med handlingar i rätt tid.
 • Skolinspektionen tar ställning till när en handling skall anses vara inkommen i varje enskilt fall det råder oklarheter.

Ansökan ska lämnas in digitalt via Skolinspektionens webbformulär.

Information om webbansökan

För dig som inte har ansökt tidigare, finns två möjligheter att komma igång:

 1.  Klicka på "Skapa nytt konto" i webbformuläret och fyll i e-postadress och lösenord
  eller
 2. Logga in med BankID eller Mobilt BankID och ange din e-postadress. Observera att du måste ha angivit din e-postadress för att kunna skapa en ansökan.

För dig som tidigare har ansökt:

 • Logga in med lösenord eller BankID beroende på vilken metod du tidigare använde. Där finner du dina pågående och inskickade ansökningar.

Att arbeta med ansökningar:

 • Du kan lägga upp hur många ansökningar du vill.
 • Det finns en så kallad "mallfunktion" där du kan lägga in information som är gemensam för ansökningar i till exempel olika kommuner. Du kan sedan kopiera en ny ansökan från den befintliga mallen.
 • Du kan arbeta med flera ansökningar parallellt, spara uppgifter i vårt system, logga ut och sedan logga in och fortsätta att arbeta.
 • Skolinspektionen rekommenderar att du sparar ifylld text regelbundet.

Om du har glömt ditt lösenord:

 • Klicka på "Glömt lösenordet?" och fyll i din e-postadress. Du kommer då att få ett e-postmeddelande skickat till denna mailadress med ett nytt lösenord. Om du så önskar, kan du lätt ändra lösenordet under valet "Mina sidor" som du finner till vänster i menyn.

Vid eventuella problem, vänligen kontakta Skolinspektionen på tillstand@skolinspektionen.se

Underskrift

När ansökan är klar kan du antingen skicka in den och signera med e-legitimation, i form av bank-id, eller signera den via papper. Båda alternativen finns tillgängliga på inskickssidan.

Försättsblad

Läs mer om e-legitimation:

Bankid.com: BankID e-legitimation (extern länk, nytt fönster)
Nordea.se: E-legitimation (extern länk, nytt fönster)
Telia.se: E-legitimation (extern länk, nytt fönster)

Kompletteringar

Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till:
tillstand@skolinspektionen.se.

Om du vet vem som kommer att handlägga ditt ärende kan du även mejla direkt till handläggaren. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om tillstånd och om att starta fristående skola.

Tillstånd för fristående skola

Starta fristående skola

Senast uppdaterad: 21 juli 2020