Till huvudinnehåll
En skolbyggnad under klarblå himmel

Starta eller utöka en fristående skola

Ansökan för att starta eller utöka en fristående skola med start HT 2024 är stängd.

Vem kan ansöka?

Du som ansöker behöver ha full rättskapacitet. Om du är en juridisk person behöver du vara registrerad hos registeransvarig myndighet för att ansökan ska kunna godkännas. Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga ska bifogas i ansökan. Observera att det är viktigt att skicka med alla uppgifter annars kan ansökan avvisas.

Vem kan skriva under?

För juridiska personer ska ansökan undertecknas av behörig firmatecknare. Om annan än behörig firmatecknare undertecknar ansökan ska en fullmakt från behörig firmatecknare bifogas.

Om du inte är en juridisk person kan du skriva under själv.

Avgifter nyetablering och utökning

När du lämnat in ansökan skickas ett mejl med instruktioner för inbetalning. Avgiften måste betalas i samband med ansökan för att ärendet ska prövas.

Nyetablering av fristående skola 75 000 kronor
Utöka befintlig skolenhet  65 000 kronor
Utöka befintlig skolenhet med avvikelse från de nationella programmen

20 000 kronor

Om du gör ansökningar för fler skolenheter samtidigt ska du göra en inbetalning per ansökan. 

Om du gör fler ansökningar för samma skolenhet i ett inskick ska endast en avgift betalas. Exempelvis om du ansöker om att starta en skolenhet (75 000 kr) och samtidigt ansöker om avvikelse inom de nationella programmen (20 000 kr) ska du betala en avgift på 75 000 kr och inte 95 000 kr.

Kompletteringar

Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till:
tillstand@skolinspektionen.se.

Om du vet vem som kommer att handlägga ditt ärende kan du även mejla direkt till handläggaren. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Övertagande av befintlig verksamhet

När det gäller huvudmannabyte finns det idag ingen speciell reglering i skollagen om detta utan Skolinspektionen har att pröva den nya huvudmannens förutsättningar att följa de bestämmelser som gäller för skolan, i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen.
Om ni avser att ansöka om huvudmannabyte behöver ni ansöka om nyetablering av fristående skola. 

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om tillstånd och om att starta fristående skola.

Tillstånd för fristående skola

Starta fristående skola

Senast uppdaterad: 21 juli 2020