Till huvudinnehåll
En närbild på ett anteckningsblock som en skriver i

Distansundervisning

Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. Ansökan för HT 2022 har stängt.

Ansökan

Huvudmän inom skolväsendet kan ansöka om att bli utförare av utbildning där distansundervisning används inom vissa skolformer.

En ansökan om godkännande som utförare av utbildning där distansundervisning används i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Ansökan ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet.

Avseende hel utbildning där distansundervisning används på gymnasieskola och gymnasiesärskola ska Skolverket också fatta beslut avseende det belopp eller grundbelopp som hemkommunen ska betala till den offentliga eller enskilda huvudman som är utförare av utbildningen.

Beslut ska om möjligt fattas innan den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Undantag från ansökningstiden för att starta höstterminen 2021

En sökande som tidigare anordnat nationella program i gymnasieskolan genom distansundervisning för elever från hela landet kan inkomma med en ansökan för hel utbildning på gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan enligt 22 kap. 8 § skollagen (20210:800) för att starta redan höstterminen 2021 senast den 31 januari 2021. Ansökan har stängt.

Ansökan om distansundervisning

Komplettera befintlig ansökan
Om du vill komplettera din ansökan kan du mejla kompletteringen till: tillstand@skolinspektionen.se. Ange alltid ditt diarienummer i kompletteringen.

Senast uppdaterad: 18 juni 2021