Till huvudinnehåll
En närbild på ett anteckningsblock som en skriver i

Distansundervisning

Distansundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. Ansökan för HT 2024 är stängd.

Ansökan

Huvudmän inom skolväsendet kan ansöka om att bli utförare av utbildning där distansundervisning används inom vissa skolformer.

En ansökan om godkännande som utförare av utbildning där distansundervisning används i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan ska ha kommit in till Statens skolinspektion senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Ansökan ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet.

Avseende hel utbildning där distansundervisning används på gymnasieskola och gymnasiesärskola ska Skolverket också fatta beslut avseende det belopp eller grundbelopp som hemkommunen ska betala till den offentliga eller enskilda huvudman som är utförare av utbildningen.

Beslut ska om möjligt fattas innan den 1 oktober kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Ansök om distansundervisning

Skolinspektionen har bytt till ett nytt system som kallas Mina sidor. Du hittar blanketterna här:

Ansök/anmäl här om fjärrundervisning

Om du vill komplettera din anmälan/ansökan mejlar du kompletteringen till: tillstand@skolinspektionen.se. Ange alltid diarienumret i kompletteringen.

Vid eventuella problem, vänligen kontakta Skolinspektionen på tillstand@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 18 juni 2021