Till huvudinnehåll

Verktyg för utveckling

Här kan du som huvudman eller rektor ta del av verktyg och instruktioner som kan vara ett stöd i arbetet med att utvärdera och utveckla din skolverksamhet.

Frågor för reflektion

Frågorna som är tänkta som ett stöd till självvärdering och reflekterande samtal knyter an till Skolinspektionens granskningar av rektors ledarskap.

Skolenkäten

I Skolenkäten finns bland annat frågor som riktar sig till pedagogisk personal och som handlar hur rektors ledarskap på skolan fungerar.

Bedömningsunderlag

Bedömningsunderlagen kan användas av dig som vill utvärdera en eller flera delar av den egna verksamheten.