Till huvudinnehåll
En gymnasieelev med klasskamrater sitter i ett klassrum och väntar

Information om särskild kvot och utbildning för nyanlända

Här finns information om särskild kvot för nyanlända och hur du kan arbeta mer framgångsrikt med nyanlända i utbildningen. Du hittar även information och länkar om nyanlända barns och ungdomars rätt till utbildning samt information som mer specifikt vänder sig till dig som möter dem som flytt kriget i Ukraina.

Särskild kvot för nyanlända från 11 april

Fristående skolor med kösystem kan från och med 11 april 2022 skapa en särskild kvot för att ta emot nyanlända elever. Regeringen har beslutat om en ny förordning om särskild kvot i fristående skolor. Det gör det möjligt för fristående skolor att avsätta ett begränsat antal platser per läsår för vissa elever där bara de som varit bosatta i landet kortare tid än två år ingår. 

Särskild kvot för nyanlända

Nyanlända och asylsökande elever

Utbildningen för nyanlända elever främjas av samma faktorer som utbildning i stort. I våra granskningar har Skolinspektionen identifierat faktorer som påverkar skolors och huvudmäns arbete med nyanlända i positiv riktning. Det gäller såväl organisatoriska faktorer som faktorer i undervisning.

På våra Råd & vägledningssidor har vi samlat information, material och tips för dig som är huvudman, finns i skolans ledning eller undervisar nyanlända elever.

Nyanlända och asylsökande elever

Information från SPSM och Skolverket

Så möter du nyanlända barn och elever från Ukraina
Specialpedagogiska myndigheten (SPSM) har samlat lite vägledande information för dig som arbetar inom förskola eller skola och möter nyanlända barn och ungdomar som flytt från kriget i Ukraina.

Ukraina: Så möter du nyanlända barn och elever (SPMS)

Nyanlända barns rätt till utbildning
Vad är det som gäller kring nyanlända barns och ungdomars rätt till utbildning? På Skolverkets webbplats finns information om vad som gäller kring undervisning och utbildning samt specifik information om vad som gäller för barn och ungdomar från Ukraina.

Nyanlända barns rätt till utbildning (Skolverket)

Hur fungerar det ukrainska skolsystemet?
Vill du få en överblick av hur det ukrainska skolsystemet fungerar så har Skolverket tagit fram en bra översikt på sin webbplats. 

Översikt av det ukrainska skolsystemet (Skolverket)

Senast uppdaterad: 31 mars 2022