Till huvudinnehåll

Avvikelse från de nationella programmen

Det finns 18 nationella gymnasieprogram i Sverige. Gymnasieskolor kan efter ansökan bedriva utbildning som avviker från dessa. Ansökan för utbildning med start HT 2024 är stängd.

Former som avviker från de nationella programmen

Särskild variant innebär att hela eller delar av utbildningen avviker från det nationella programmet. Avvikelsen ska omfatta minst 300 gymnasieskolepoäng eller 300 anpassad gymnasieskolepoäng. En särskild variant kan avvika i form av kurser för programfördjupningen eller i form av kurser för det sammanlagda utrymmet för inriktning och programfördjupning. Särskilda varianter inom det estetiska området får bara finnas för högskoleförberedande program.

Mer om särskild variant hittar du på Skolverkets hemsida.

Riksrekryterande utbildningar ger elever från hela Sverige samma möjlighet att söka till en gymnasieskola. För att en gymnasieskola ska få bli riksrekryterande krävs att det finns en nationell efterfråga på utbildningen och att den har en av följande inriktningar:

  • Yrkesprogram
  • Estetisk spetsutbildning
  • Idrottsutbildning
  • Utbildningar med egna examensmål 

Mer om riksrekryterande utbildning finner du på Skolverkets hemsida.

Utbildningar som kombinerar gymnasieutbildning med elitidrottsutbildning kan rikta sig till elever som antingen bor lokalt och regionalt (nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU) eller till elever från hela landet (riksidrottsgymnasium, RIG).

Mer om elitidrottsutbildning på Skolverkets hemsida.

Avgift

Ansökan om godkännande som huvudman för avvikelse inom de nationella programmen är belagd med en avgift. Detta gäller oavsett om huvudmannen varit godkänd att bedriva utbildningen tidigare eller inte. Mer information om avgiften finns här.

Senast uppdaterad: 23 juli 2020