Till huvudinnehåll

Statistik

Här hittar du Skolinspektionens senast publicerade statistik. Här får du även allmän information om statistiken och uppgifter om hur ofta den uppdateras.

Statistik från Skolenkäten

Här hittar du vår statistik över resultaten från Skolenkäten.

Statistik över uppgifter om missförhållanden

Här hittar du vår statistik som rör uppgifter om missförhållanden (tidigare anmälningar).

Statistik om regelbunden tillsyn

Här hittar du vår statistik över de brister som vi har påpekat under den regelbundna tillsynen.

Statistik om regelbunden kvalitetsgranskning

Här hittar du vår statistik om regelbunden kvalitetsgranskning där vi har bedömt kvaliteten inom fyra centrala områden.

Statistik över tillstånd fristående skolor

Här hittar du vår statistik som rör ansökningar och beslut om att starta ny eller bygga ut befintlig fristående skola.

Statistik över viten

Här hittar du statistik över våra beslut om vitesförelägganden.

Statistik om jämställdhet

Här hittar du statistik från några av de iakttagelser vi har gjort när det gäller skillnader mellan pojkar och flickor i skolan.

Etableringskontroll av fristående skolor

Här hittar du vår statisk för etableringskontroller av fråstående skolor.