Till huvudinnehåll

Skolenkäten VT 2020

Här kan du ta del av du resultaten för skolor och kommuner från Skolenkäten VT 2020. Vårterminens omgång av Skolenkäten omfattar närmare 170 000 svar från elever, lärare och föräldrar.

Skolenkäten vårterminen 2020 glada elever utomhus

Ta del av resultatet

Totalt deltog 269 skolhuvudmän och skolor över hela riket från Tomelilla till Kalix. Resultatet finns sammanställt i Excel-format längst ned på sidan.

Dessa grupper fick svara på enkäten

De som fått svara på Skolenkäten är elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan.

Alla skolor deltar

Skolenkäten har hittills genomförts en gång per termin men från och med vårterminen 2021 kommer den att genomföras en gång per år. Varje enkätomgång omfattar en fjärdedel av landets skolor. Alla skolor i landet deltar i enkäten under en rullande tvåårsperiod. 

Skolenkäten ett av flera underlag

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. 

Här kan du läsa hur vi genomför Skolenkäten

Här kan du läsa hur vi granskar skolorna

Vanliga frågor och svar om Skolenkäten

Här hittar du svar på vanliga frågor om Skolenkäten, som exempelvis vilka redovisningsprinciper för anonymitet och kvalitet vi använder och hur indexvärdena i resultaten är beräknade.

Frågor och svar om Skolenkäten