Till huvudinnehåll

Publikationer

Här kan du ta del av de granskningar vi genomfört som berör covid-19-pandemins påverkan på skolan.

Uppdrag från regeringen

Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen sett över fjärr- och distansundervisningens konsekvenser för elevers förutsättningar att nå målen samt elevers hälsa. Vi har särskilt tittat på förutsättningarna för de elever som haft det svårt att tillgodogöra sig undervisning på distans.

Uppdraget slutredovisades den 1 december 2021 och har genomförts i samråd med Skolverket.

Slutrapport: Fjärr- och distansundervisningens konsekvenser

Konsekvenser av fjärr- och distansundervisningen under covid-19-pandemin

Distansinspektioner under 2020-2021

Senast uppdaterad: 1 december 2021