Till huvudinnehåll

Beslut, rapporter & statistik

Skolverket har fattat beslut om att från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå på sin webbplats efter en dom i Kammarrätten. Enligt domen omfattas uppgifter om fristående skolor av sekretess vilket innebär att Skolverket inte kommer att leverera information till Skolinspektionen för fristående skolor eller enskilda huvudmän.

Då Skolverket och Skolinspektionen använder ett gemensamt databassystem för beslut och resultat kommer dessa inte att finnas tillgängliga här på vår webbplats från 1 september. Här kan du läsa mer om förändringen:

Information om Skolinspektionens statistik och beslut från 1 september

Senaste beslut

Här kan du ladda ner och läsa Skolinspektionens senaste beslut inom regelbunden tillsyn, riktad tillsyn och kvalitetsgranskning.

Diariet

Diariet är en förteckning över alla ärenden som vi hanterar. Du kan själv söka i vårt diarium och begära att få ta del av allmänna handlingar.

Statistik

Här hittar du vår senaste publicerade statistik om Skolenkäten, anmälningar, regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning, tillstånd för fristående skola och viten.

Tillståndsärenden

Fristående skolor som sökte tillstånd 2009 eller senare hittar du i vårt diarium. Du hittar även kontaktuppgifter till oss för att ta del av tillstånd sökta innan 2009.