Till huvudinnehåll

Beslut, rapporter & statistik

Skolinspektionen fattar beslut utifrån vår inspektion. Här har vi samlat våra beslut, publikationer och statistik.

Olika sorters beslut

När vi har inspekterat en verksamhet fattar vi ett beslut. Det finns flera olika sorters tillsyns- och granskningsbeslut.

Här beskriver vi våra vanligaste beslutstyper.

Sök publikationer

Här finns exempelvis våra rapporter från tematisk kvalitetsgranskning, regeringsrapporter och tematisk tillsyn.

Sök beslut

Här hittar du tillsyns- och granskningsbeslut, resultat från Skolenkäten, resultat från ombedömning av nationella prov och information om individärenden.

Senaste beslut

Här har vi listat våra senaste beslut inom regelbunden tillsyn, riktad tillsyn och kvalitetsgranskning.

Diariet

Diariet är en förteckning över alla ärenden som vi hanterar. Du kan själv söka i vårt diarium och begära att få ta del av allmänna handlingar.

Statistik

Här hittar du vår senaste publicerade statistik om skolenkäten, individärenden, regelbunden- och riktad tillsyn, kvalitetsgranskning, tillstånd för fristående skola och viten.

Tillståndsärenden

Fristående skolor som sökte tillstånd 2009 eller senare hittar du i vårt diarium. Du hittar även kontaktuppgifter till oss för att ta del av tillstånd sökta innan 2009.