Till huvudinnehåll

Skolenkäten VT 2018

Här hittar du resultatet för skolor och kommuner från Skolenkäten, som besvarats av närmare 150 000 elever, föräldrar och lärare under våren 2018.

Totalt ingick i denna omgång samtliga grund-, gymnasie- och grundsärskolor i 91 kommuner och 34 större utbildningsföretag. 

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför bedömningen av skolan. Delar av resultatet redovisas även i Skolverkets informationstjänst "Välja Skola".

Rapport: Skolenkäten våren 2018

Rapporten utgår från de svar som 56 000 elever och 19 500 lärare i 1 412 grund- och gymnasieskolor lämnade  om olika aspekter av skola och undervisning.

Läs den sammanfattande rapporten

Ta del av hela resultatet

Här kan du ta del av resultatet för enskilda skolor, kommuner och skolföretag:

Skolverkets statistiksök: Skolenkäten

Resultatet finns även sammanställt i Excel-format nedan. Där finns även resultatet sammanställt på total nivå för varje respondentgrupp i PDF-format.

Nyheter i resultatrapporterna:

  • Skillnader avseende resultat från tidigare enkätomgångar på både skol- och huvudmannanivå redovisas.
  • Könsskillnader redovisas på huvudmannanivå för både elever och pedagogisk personal.

Dessa grupper fick svara på enkäten

Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan fick svara på enkäten. Antalet svar och svarsfrekvenser redovisas i totalrapporterna som finns här intill.