Till huvudinnehåll

Skolinspektionens dag 2021

Här kan du ta del av filminspelningarna från alla passen som genomfördes under Skolinspektionens dag 2021.

Tal av Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen

Generaldirektör Helén Ängmo hälsar välkommen till årets digitala konferens som fokuserar på utmaningar för skolor i utsatta områden.

Olika vägar till samverkan i segregerade miljöer

Sara Skagerström, rektor för Nygårdsskolan i Skäggetorp, Linköping och Helya Riazat, rektor på Järvaskolan, Kista ger oss exempel på hur de arbetar för att ge elever i olika åldrar en bra skolgång.

(O)Avslutade studier och framtidsutsikter på arbetsmarknaden

Vad kan samhället göra för att minska påverkan av olika bakgrundsfaktorer och främja ungas framtida livsvillkor? Presentation av Annika Sundén, analyschef Arbetsförmedlingen.

Hur kan samverkan ge stöd till att alla barn får en bra skolgång?

Panelen samtalar om hur samhällsaktörer kan samverka för att ungdomar ska få en bra skolgång. Moderator Dona Hariri, GD Helén Ängmo, Skolinspektionen, Fredrik Jurdell, Förvaltningschef Stockholm stad, Jenny Linde verksamhetsområdeschef F-6, Linköping, samt Mats Löfving, regionpolischef Stockholm.

Juristen Cindra Klingspor Lindblom, Skolinspektionen, berättade om när Skolinspektionen ingriper i verksamheter som inte fungerar.

Vad innebär det kompensatoriska uppdraget egentligen?

Andreas Gydingsgård, enhetschef på Skolinspektionen och Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket berättade hur de ser på huvudmännens kompensatoriska uppdrag.

Vad kan huvudmannen göra för skolor med utmaningar?

Utredarna Karin Lindqvist och Johanna Chung, Skolinspektionen, presenterade vår rapport om långvarigt låga kunskapsresultat.

Skolans och samhällets roll under uppväxten

Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig på Helamalmö, ideell organisation för social rättvisa och hållbarhet i Malmö, och sommarpratare 2021.

Hur får vi en likvärdig skola för alla?

Under rubriken hur vi får en likvärdig skola reflekterade panelen över dagen. Moderator Dona Hariri, biträdande GD Tommy Lagergren, Skolinspektionen, Helya Riazat, rektor Järvaskolan, Pär Olsson, verksamhetschef Haninge kommun, samt Nicolas Lunabba, verksamhetsansvarig Helamalmö.

Avslut med generaldirektör Helén Ängmo

Generaldirektör Helén Ängmo avslutar dagen.

Senast uppdaterad: 29 november 2021