Till huvudinnehåll
Publicerad: 24 oktober 2019

Begränsad användning av digitala verktyg i matematik och teknik

Skolinspektionen har granskat 27 grundskolor i hur de använder digitala verktyg i undervisningen gällande matematik och teknik, årskurs 7-9. Granskningen visar att användningen av digitala verktyg i själva ämnesinnehållet är begränsad. Merparten av skolorna behöver utveckla arbetet inom flera områden.

Vår granskning visar att eleverna inte får använda digitala verktyg i så stor utsträckning som de ska i matematik och teknik. Eleverna får till exempel på flera skolor inte lösa uppgifter och problem med digitala verktyg, trots att detta enligt kursplanen ska ingå i både matematik och teknik.

– Det är vanligare att elever har tillgång till lärplattformar för arbetsuppgifter och använder digitala verktyg för att skriva och hitta information. Men i undervisningen om det specifika ämnesinnehållet får eleverna inte använda digitala verktyg i lika stor utsträckning. Det handlar bland annat om programmering i både matematik och teknik, säger Ylva Gunnars projektledare för granskningen.

Många elever riskerar därmed att sakna både ämneskunskaper och kunskap om hur de kan använda digitala verktyg i matematik och teknik. Detta kan leda till att alla elever inte får samma förutsättningar att lyckas i sina fortsatta studier och därmed riskerar de att inte få den kompetens som framtida yrken kräver.

I granskningen har vi också sett att likvärdigheten varierar mycket både mellan skolor och inom skolor. Variationen mellan lärare och hur de använder digitala verktyg i undervisningen är stor. Orsaker när användningen är mindre är enligt lärarna bland annat att de saknar tillräckliga kunskaper och att det på många skolor finns tekniska problem som försvårar användningen. En del lärare känner oro för att teknikproblem kan ta för mycket tid från undervisningen och vissa är osäkra om specifika digitala verktyg stärker elevernas lärande. 

Alla skolhuvudmän i granskningen har strategier och mål för arbetet och en organisation för att leda och skapa förutsättningar för skolorna att utveckla elevernas lärande och digitala kompetens. Problemet är att strategierna inte når ut till skolorna.

– Vi har sett att strategierna inte är implementerade på skolorna och att de därför används i låg utsträckning. I granskningen kunde vi också se att flera rektorer inte leder och skapar förutsättningar för arbetet i tillräckligt stor omfattning, berättar Ylva Gunnars.  

Det finns skolor där användningen av digitala verktyg på ett ämnesdidaktiskt sätt är mer omfattande. Dessa skolor utmärks av en kombination av flera faktorer. Bland annat använder de digitala verktyg i undervisningen inom alla delar av det centrala innehållet där digitala verktyg ska ingå.  Skolorna har också en gemensam pedagogisk idé för hur och varför digitala verktyg ska användas. De digitala verktygen är här också i högre grad ett stöd för att individanpassa uppgifter utifrån elevers olika behov.

Här kan du läsa rapporten

Digitala verktyg i undervisningen - matematik och teknik i årskurs 7-9

För mer information

Ylva Gunnars, utredare och projektledare för granskningen 08-586 082 37
För frågor till generaldirektören kontakta presstjänsten
Presstjänsten: 08-586 080 60