Att lämna in klagomål till Skolinspektionen

Vad kan jag lämna in klagomål på?

Du kan lämna in klagomål till oss när något inte fungerar som det ska
i skolan eller förskolan.
Du kan också anmäla en legitimerad lärare
eller förskollärare som har gjort något dåligt
eller inte skött sitt arbete på rätt sätt.
Tänk på att vi bara utreder saker som har hänt.
Eleven måste också gå kvar på skolan eller förskolan.
Vi kan inte vara med i skolan och lösa problemen.
Detta kan du anmäla 

Vad gör Skolinspektionen?

Skolinspektionen undersöker den skola, förskola, lärare
eller förskollärare som har blivit anmäld.
Vi undersöker om alla har följet reglerna.
Detta händer när du har anmält 

Hur lång tid tar det?

En undersökning brukar ta 3-5 månader.

Vad kan ett klagomål ändra på?

Vi kan inte ändra på beslut:

Men om vår undersökning visar
att skolan eller förskolan har brutit mot reglerna
kan vi kräva att de rättar till felet.
Skolinspektionen kan även anmäla en legitimerad lärare
till Lärarnas ansvarsnämnd.
Lärarnas ansvarnämnd kan besluta
att varna läraren eller ta tillbaka lärarens legitimation.
Detta händer när du har anmält 

Lämna in klagomål här

Här kan du lämna in klagomål på en skola